Stroom Den Haag heeft een uitgebreid kunstenaarsdocumentatiebestand van ongeveer 900 kunstenaars die wonen en werken in Den Haag en bij Stroom staan ingeschreven. Zowel de site www.haagsekunstenaars.nl als de portfolio's in het documentatiecentrum worden regelmatig geraadpleegd door publiek, tentoonstellingsmakers, opdrachtgevers, kunstenaars, galeriehouders en de adviescommissies en afdelingen van Stroom.

www.haagsekunstenaars.nl sluit aan bij een landelijke site www.kunstenaars.nu waarin gegevens te vinden zijn van ca. 6000 Nederlandse beeldende kunstenaars. Via een gezamenlijk zoeksysteem worden de databases van 12 stedelijke CBK's en provinciale documentatiecentra aan elkaar gelinkt.

Zoek een Haagse kunstenaar

Via deze site kan op verschillende manieren naar Haagse beeldende kunstenaars gezocht worden, o.a. op naam, thema- en materiaal trefwoorden en zaken aangaande de beroepspraktijk. Verder is geavanceerd zoeken mogelijk naar kunstenaars die bijvoorbeeld vrij of in opdracht werken, videokunstenaar of schilder zijn.

De meeste kunstenaars zijn vertegenwoordigd met enkele afbeeldingen, een cv en een omschrijving van het werk, en eventueel een link naar een eigen webpagina. Indien u geïnteresseerd bent in één of meerdere kunstenaars, dan kunt op afspraak bij Stroom langs komen en een kijkje nemen in het uitgebreide documentatiebestand. U kunt hiervoor contact opnemen met Ira van der Valk.

Inschrijven als Haagse kunstenaar

Om als kunstenaar bij Stroom te worden ingeschreven geldt een inschrijvingsprocedure; een inschrijfformulier is on-line in te vullen en wordt naast recent en representatief beeldmateriaal voorgelegd aan de toetsingscommissie Raadpleeg in de toelichting eerst de toelatingscriteria en de inschrijvingsprocedure.

Actualiseren/hertoetsen voor Haagse kunstenaars

Alleen Haagse beeldend kunstenaars die reeds bij Stroom ingeschreven staan en positief getoetst zijn kunnen online hun gegevens actualiseren via de interactieve formulieren. Raadpleeg eerst de toelichting.

Bulletinboard

Hier kunt u zowel informatie en mededelingen van Stroom vinden als berichten en oproepen van (kunst)instellingen die voor kunstenaars interessant kunnen zijn (zoals bijvoorbeeld oproepen voor aanmeldingen werkperiodes, inzendingen voor prijsvragen, kunstmanifestaties of opdrachten)

Voor informatie, advies en afspraken kunt u terecht bij:
Ira van der Valk of Connie van Driel
Telefoon 070 - 365 89 85

Documentatiecentrum:
Hogewal 1-9
2514 HA Den Haag

Complete lijst Haagse Kunstenaars