Sabrina Lindemann

site Ga naar de persoonlijke site

Disciplines: Installatiekunstenaar, Mixed media/interdisciplinair kunstenaar, Omgevingkunstenaar

Omschrijving werk

Sabrina Lindemann, kunstenaar/urban curator (Berlijn, 1967) initieert en realiseert projecten in de context van sociaal-politieke en ruimtelijke vraagstukken. Zij is geïnteresseerd in de vraag hoe identiteiten en verbanden kunnen ontstaan, hoe zij in de tijd veranderen of juist gewist kunnen worden. Vaak werkt zij in teamverband, locatie specifiek en in samenwerking met mensen ter plekke. Middels haar projecten biedt zij de kijker/deelnemer een ander en soms ontregelend perspectief zodat het gewone in een ander licht wordt geplaatst en verrassende kwaliteiten en potenties van een plek en gemeenschap zichtbaar worden. Thema’s als stedelijke transformatieprocessen, tijdelijk ruimtegebruik, tussentijd, publieke kunst, interactie, waardecreatie en organische gebiedsontwikkeling komen in haar werk aan bod. Lindemann was in 2001 initiatiefnemer van Mobiel projectbureau OpTrek, een cultureel laboratorium voor interacties en onderzoek in de veranderende stedelijke ruimte en aanjager en ontwikkelaar van het project Hotel Transvaal*-*****, verblijf in de Tussentijd (2006-2008). Met OpTrek biedt zij een platform voor (praktijk)-experimenten op het gebied van stedelijke transformatie, vaak in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld de denktank Laboratorium voor de Tussentijd die i.s.m architect Iris Schutten is ontwikkeld . Zij is mede-oprichter van het kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling, innovatief hergebruik van de gebouwde omgeving en werkt met Mobiel projectbureau OpTrek sinds begin 2011 op het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst.

Werk

Moonrider, cafe aan een hijskraan
Titel Moonrider, cafe aan een hijskraan
Jaartal 2005
Omschrijving idee: Tatsurou Bashi
Techniek ontwikkeling en realisatie ism Annechien
Formaat
Hotel Transvaal
Titel Hotel Transvaal
Jaartal 2007
Omschrijving idee: Jan Konings en Duzan Doepel
Techniek ontwikkeling en realisatie
Formaat
CityCamp Castricum
Titel CityCamp Castricum
Jaartal 2010
Omschrijving ism DUS architecten en Studio DUEL
Techniek conceptontwikkeling en realisatie
Formaat
Binckse Belofte
Titel Binckse Belofte
Jaartal 2013
Omschrijving initiatief en concept S. Lindemann, vormgeving AMP, ontwerp kratten Tiddo de Ruiter
Techniek ontwikkeld i.s.m ondernemers uit de Binc
Formaat
Restaurant Restwaarde
Titel Restaurant Restwaarde
Jaartal 2015
Omschrijving initiatief Sabrina Lindemann
Techniek i.s.m Youth Food Movement
Formaat
Autonië, over auto, cultuur en nieuwe m
Titel Autonië, over auto, cultuur en nieuwe m
Jaartal 2015
Omschrijving bedacht door Hans Venhuizen en samen met Mobiel projectbureau OpTrek ontwikkeld voor de Binckhorst
Techniek
Formaat

Omschrijving werk

Sabrina Lindemann, kunstenaar/urban curator (Berlijn, 1967) initieert en realiseert projecten in de context van sociaal-politieke en ruimtelijke vraagstukken. Zij is geïnteresseerd in de vraag hoe identiteiten en verbanden kunnen ontstaan, hoe zij in de tijd veranderen of juist gewist kunnen worden. Vaak werkt zij in teamverband, locatie specifiek en in samenwerking met mensen ter plekke. Middels haar projecten biedt zij de kijker/deelnemer een ander en soms ontregelend perspectief zodat het gewone in een ander licht wordt geplaatst en verrassende kwaliteiten en potenties van een plek en gemeenschap zichtbaar worden. Thema’s als stedelijke transformatieprocessen, tijdelijk ruimtegebruik, tussentijd, publieke kunst, interactie, waardecreatie en organische gebiedsontwikkeling komen in haar werk aan bod. Lindemann was in 2001 initiatiefnemer van Mobiel projectbureau OpTrek, een cultureel laboratorium voor interacties en onderzoek in de veranderende stedelijke ruimte en aanjager en ontwikkelaar van het project Hotel Transvaal*-*****, verblijf in de Tussentijd (2006-2008). Met OpTrek biedt zij een platform voor (praktijk)-experimenten op het gebied van stedelijke transformatie, vaak in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld de denktank Laboratorium voor de Tussentijd die i.s.m architect Iris Schutten is ontwikkeld . Zij is mede-oprichter van het kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling, innovatief hergebruik van de gebouwde omgeving en werkt met Mobiel projectbureau OpTrek sinds begin 2011 op het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst.

Persoonsgegevens

Voorletters S
Kunstenaarsnaam/alias
Samenwerkingsverband
Website www.optrek.org

Opleidingsgegevens

Erkende vakopleiding

Academie / instituut & plaats studierichting / specialisatie periode van / tot diploma
Den Haag, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten vrije grafiek en schilderen begin 1991-30-06-1992 J
Den Haag, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten autonome vormgeving zomer 1992 tot 30-06-1994 J

Andere opleiding

Instituut / docent & plaats (studie)richting periode van / tot
Muthesius Hochschule für Kunst und Design, Kiel, Duitsland grafische vormgeving 1988-’90
Stage aan het Stadstheater Essen, Duitsland decorbouw 1986- 87
Fachoberschule für Gestaltung, Essen, Duitsland ontwerp/ vormgeving 1985-’87

Overige gegevens

Lid van Beroeps / Kunstenaarsvereniging FNV
Deelnemer van Kunstenaarsinitiatief Mobiel projectbureau OpTrek

Curriculum vitae

Tentoonstellingen

jaartal naam tentoonstellingsruimte korte omschrijving solo / duo / groep
2015 Restaurant Restwaarde Pop-Up restaurant dat de functie heeft van katalysator in de Binckhorstdat GROEP
2014 Autonië, over auto cultuur en nieuwe mobiliteit Manifestatie rond de toekomst van de auto in de Binckhorst i.s.m. met Hans Venhuizen DUO
2013 ReSourceCity Binckhorst Een landurig project over circulaire economie in de Binckhorst en het produceren van niuewe producten en diensten samen met lokale bedrijven GROEP
2012 I'M BINCK festival (mede-initiatiefnemer) festival dat de bestaande rijkdom aan ondernemerschap, ambacht, cultuur en creativiteit in de Binckhorst zichtbaar maakt voor een breed publiek GROEP
2011 Projectpartner in Haagse Havens (initiaitef van Stroom en de gemeente den Haag) i.s. de TU Delft en Mobiel projectburesu OpTrek, Haagse Havens presenteert de stad als laboratorium voor het onderzoeken, uitvinden, ontwikkelen en testen van een nieuwe manier van stad maken. GROEP
2010 CityCamp Castricum, buiten gewoon gastvrij Biennale in Noord Holland, i.s.m. Studio DUEL en DUS architects, Public Art Project in de openbare ruimte van Castricum DUO
2009 Laboratorium voor de Tussentijd Programma met workshops en debatten ontwikkeld ism Studio Iris Schutten, duur 2007-2009 GROEP
2007 Hotel Transvaal, verblijf in de Tussentijd Een hele wijk als hotel met kamers in slooppanden, 2006-2008 ontwikkeling en realisatie, i.s.m. Laura van Eeden e.a., concept: Jan Konings en Duzan Doepel, aanjager en ontwikkelaar Sabrina Lindemann GROEP

Projecten

jaartal instelling titel & typering project
2015 Mobiel projectbureau OpTrek Duurzaam ontwikkelen van kunstprojecten in stedelijke transformatiegebieden door een ander perspectief op waardeontwikkeling en investeringen. onderzoek/ expertmeeting/ publiek programma
2015 Nederlands Paviljoen op de World Expo in Milaan 'Urban re-activation through food' presentatie
2011 SKOR Actors, Agents and Attendants, Social Housing-Housing the Social, Art, Property ans Spatial Justice conferentie
2010 SKOR/Stroom LOKO10 de veranderende stad symposium
2009 Mobiel projectbureau OpTrek Stedelijke transformatie in de tussentijd studiedag/conferentie met oa, rene Boomkens, jeanne van Heeswijk, Klaus Overmeyer

Internationale uitwisseling

jaartal instelling
2013 Deelname expertenmeeting in Muenchen, Duitsland georganiseerd door Urban Catalyst Studio
2011 Studiereis met Stroom Den Haag naar London
2011 Expertmeeting en debat 'Balkan in de Polder. Naar organische gebiedsontwikkeling Nederland? met gasten uit Tirana, Albanie. Concept en organisatie: Ellen Holleman, Robert Jan de Kort, Sabrina Lindemann, Su Tomese
2010 Studiereis. 'What's up What's down?' Cultural catalysts in Urban space
2010 zelfstandige studiereis (London, Berlijn, Wenen, Graz, Zagreb, Belgrado, Istanbul)

Opdrachten

jaartal opdrachtgever plaats / land typering opdracht uitgevoerd
2011 Gemeente Castricum Castricum, Nederland publiek kunstproject voor de revitalisering van Castricum J
2010 Gemeente Den Haag Den Haag, Nederland conceptontwikkeling cultureel experimetn Under Construction voor Transvaal J

Aankopen / werken in collecties

jaartal naam collectie plaats / land omschrijving aankoop
2012 Bibliotheek van Abbe Museum Den Haag, Nederland Video-interviews: Playful art or new forms of activism?
1996 'Stadscollectie', Haags Gemeentemuseum, Den Haag Den Haag, Nederland ruimtelijke installatie

Publicaties

jaartal titel publicatie uitgever / samensteller, plaats typering
2015 Het nieuwe stadmaken transcity/valiz/ Simon Franke, Jeroen Niemans, Frans Soeterbroek van gedreven pionieren naar gelijk speelveld
2013 Stedelingen veranderen de stad transcity/valiz/ Mariska van den Berg Over nieuwe collectieven, publiek domein en transitie
2012 Balkan in de Polder. Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? red.Ellen Holleman, Robert-Jan de Kort, Sabrina Lindemann, uitgever Mondriaan Fonds, Amsterdam 2012 In Nederland bestaat een sterke cultuur van plannen van bovenaf. De huidige economische situatie noodt beleidsmakers meer kleinschalige gebiedsontwikkelingen in gang te zetten. Dit gebeurt onder de noemer organische gebiedsontwikkeling, oftewel stedelijke
2010 OpTrek in Transvaal. Over de rol van publieke kunst in de stedelijke ontwikkeling. Interventies en onderzoek red. Veronica Hekking, Sabrina Lindemann, Annechien Meier, uitgever Jap Sam Books, Den Haag archief van OpTrek en verdiepende artikelen over de rol van kunst in de stedelijke vernieuwing
2010 Stedelijke transformatie in de Tussentijd, Hotel Transvaal als impuls voor de wijk red. Iris Schutten, Sabrina Lindemann, uitgever SUN/Trancity, Den Haag projectdocumenatie Hotel Transvaal, Laboratorium voor de Tussentijd en verdiepende artikelen
2008 Spacecraft Gestaltenverlag, Berlijn fotoboek over mobiele architectuur

Prijzen en stipendia

jaartal instantie, plaats omschrijving
2014 Gemeente Den Haag DSO, Den Haag Particulier Initiatief Binckhorst Subsidie
2013 Stichting DOEN Project ReSourceCity Binckhorst
2013 Mondriaan Fonds Autonië, over auto cultuur en nieuwe mobiliteit
2010 reisbeurs Fonds BKVB studiereis
2010 LIVE Fonds BKVB, Amsterdam studiedag: Stedelijke transformatie in de tussentijd

Artistieke nevenactiviteiten

nevenactiviteit van tot
advies Ministerie BZK 2015 2015
lezingen voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014 2015
kunstenaarscoach en workshops, Vrije Academie Den Haag 2011 2012
adviseurschap voor projectorganisatie Gebruik de Lege Ruimte, spoorzone Delft 2011 2012
Begeleidingscommissie Hoge School Amsterdam voor communty arts project in de Kolenkitbuurt 2010 2010