Ruben La Cruz

site Ga naar de persoonlijke site

Disciplines: Installatiekunstenaar, Mixed media/interdisciplinair kunstenaar, Performancekunstenaar

Omschrijving werk

Ruben la Cruz: "CONCIPIËREN EN UITVOEREN TIJDELIJKE KUNSTPROJECTEN IN OPENBARE RUIMTE & EDUCATIEVE PROJECTEN 1999-2018 Mijn individuele werk behelst met name schilderijen en werken op papier. Via de media komt er dagelijks een lading informatie over de mij omringende wereld op mij af ik tracht te verwerken tot kunst, zoals bijvoorbeeld een boom CO2 omzet in zuurstof. Daarnaast werk ik sinds 1999 regelmatig op projectbasis samen met Karolien Helweg. Meestal op eigen initiatief ontwikkelen wij maatschappelijk geëngageerde kunst-projecten die kunst, welzijn en educatie met elkaar combineren, in Nederland, op Curaçao en in Suriname. Middels onder andere workshops en/of series lessen en met daaraan verbonden exposities, kunstprojecten in de openbare ruimte en video- installaties, betrekken wij daar mensen bij. Dit heeft als bijkomend ( gewenst ) effect dat er op onverwachte plekken interventies plaatsvinden die nieuw publiek in aanraking laten komen met kunst. De projecten zijn meestal monumentaal en van tijdelijke aard en worden qua vorm en inhoud sterk bepaald door de sfeer, de geschiedenis of het actuele gebruik van de betreffende locatie waar de ‘interventie’ plaatsvindt. De installaties en kunstprojecten zijn een weerslag van een verwerkingsproces. Zowel de recyclede materialen die gebruikt worden als de concepten en vaak ook de kunstwerken zelf worden steeds hergebruikt in een andere tijd en nieuwe context. De kunstwerken/projecten hebben zekere maatschappelijke impact. Vaak wordt een maatschappelijk onderwerp ter discussie gesteld en een bewustwordingsproces in gang gezet, zowel bij de deelnemers als bij het uiteindelijke publiek. Fotografie en onderzoek. In 2004 ben ik een onderzoek gestart naar 'De Architectuur van de Armoede in het Koninkrijk' dat in 2014 heeft geleid tot de publicatie 'De vergeten monumenten van Curaçao', een monument voor het blikken huis en presentatie van het werk, 'Blik op Curaçao' getiteld, in het Curacaosch Museum in 2015.

Werk

Ieder huis heeft zijn kruis
Titel Ieder huis heeft zijn kruis
Jaartal 2017
Omschrijving Installatie ter gelegenheid van expositie 'Lagonation' bij Ateliers '89 San Nicolas te Aruba. Eindresultaat van het onderzoeksproject en artist in residence, 'Turn your heritage into art'.
Techniek Hout
Formaat 200x150x180
Hanengevecht
Titel Hanengevecht
Jaartal 2009
Omschrijving Kranttekeningen, recycled media serie uit 2009. Expositie in 2018 bij Operatie Periscoop Bos en Lommerplein Amsterdam.
Techniek Werken op papier
Formaat 135x180
Remembering Sacu Felipe
Titel Remembering Sacu Felipe
Jaartal 2017
Omschrijving Monument/ Installatie tuin Ateliers '89 Aruba. Geïnspireerd door herinneringen aan San Nicolas in de jaren '70 toen er nog met blik beklede huizen waren, de raffinaderij op volle toeren 24/7 draaide en de Johnny Cake met kip nog lekker was.....
Techniek Gemengd
Formaat 200x250x150
Monument voor het met blik beklede huis
Titel Monument voor het met blik beklede huis
Jaartal 2015
Omschrijving In de tuin van het Curacaosch Museum op Curaçao staat een monument voor het typisch Curaçaos maar snel verdwijnende verschijnsel; het met blik beklede huis. Jongeren hielpen bij de bouw ervan.
Techniek Gemengd
Formaat 500x500x250
The road to Moengo
Titel The road to Moengo
Jaartal 2015
Omschrijving Monument voor Moengo in de vorm van een reuze Pangi, ontstaan gedurende de Artist in Residence, bij Tembe Art Studios te Moengo, voor het beeldenpark te Marowijne Suriname.
Techniek Gemengd
Formaat 200x600x300
No Dino Recovery
Titel No Dino Recovery
Jaartal 2015
Omschrijving ‘Artist impression’ van de meest verwoestende der dinosauriërs, die uiteindelijk zichzelf onherstelbaar vernietigde. Ter gelenheid van de tentoonstelling Woest in de tuin ven het Gemeente Museum te Den Haag
Techniek Hout
Formaat 100x160x66
Kingdom of contrasts
Titel Kingdom of contrasts
Jaartal 2013
Omschrijving Installatie speciaal voor de tentoonstelling Tropisch Koninkrijk ter gelegenheid van de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden in Museum De Fundatie te Zwolle.
Techniek Mixed media installatie
Formaat 500x800x400
Dieren Nachtwacht/ Wooden Zoo
Titel Dieren Nachtwacht/ Wooden Zoo
Jaartal 2013
Omschrijving Reizende dierentuin, Gestart op het WG Terrein en vervolgens door naar het eiland ik het Oosterpark, twee eilanden in Park Frankeldael en een eiland in het Noorderpark te Amsterdam.
Techniek Werk in hout
Formaat 1000x400 cm
Curacao Gamble
Titel Curacao Gamble
Jaartal 2012
Omschrijving Groepsportret van Ministers van het eerste Kabinet van Curaçao. Tot stand gekomen tijdens artist in residence bij Instituto Buena Bista broedplaats voor hedendaagse kunst te Curaçao.
Techniek Multi Media Installatie
Formaat 800x1000
Architectuur van de Armoede Curacao 2010
Titel Architectuur van de Armoede Curacao 2010
Jaartal 2010
Omschrijving Presentatie van onderzoek naar de achitectuur van de armoede op Curacao in de vorm van een installatie met video; Oliedorpen/Bario di Bleki
Techniek Multi Media Installatie
Formaat 210x210x500

Omschrijving werk

Ruben la Cruz: "CONCIPIËREN EN UITVOEREN TIJDELIJKE KUNSTPROJECTEN IN OPENBARE RUIMTE & EDUCATIEVE PROJECTEN 1999-2018 Mijn individuele werk behelst met name schilderijen en werken op papier. Via de media komt er dagelijks een lading informatie over de mij omringende wereld op mij af ik tracht te verwerken tot kunst, zoals bijvoorbeeld een boom CO2 omzet in zuurstof. Daarnaast werk ik sinds 1999 regelmatig op projectbasis samen met Karolien Helweg. Meestal op eigen initiatief ontwikkelen wij maatschappelijk geëngageerde kunst-projecten die kunst, welzijn en educatie met elkaar combineren, in Nederland, op Curaçao en in Suriname. Middels onder andere workshops en/of series lessen en met daaraan verbonden exposities, kunstprojecten in de openbare ruimte en video- installaties, betrekken wij daar mensen bij. Dit heeft als bijkomend ( gewenst ) effect dat er op onverwachte plekken interventies plaatsvinden die nieuw publiek in aanraking laten komen met kunst. De projecten zijn meestal monumentaal en van tijdelijke aard en worden qua vorm en inhoud sterk bepaald door de sfeer, de geschiedenis of het actuele gebruik van de betreffende locatie waar de ‘interventie’ plaatsvindt. De installaties en kunstprojecten zijn een weerslag van een verwerkingsproces. Zowel de recyclede materialen die gebruikt worden als de concepten en vaak ook de kunstwerken zelf worden steeds hergebruikt in een andere tijd en nieuwe context. De kunstwerken/projecten hebben zekere maatschappelijke impact. Vaak wordt een maatschappelijk onderwerp ter discussie gesteld en een bewustwordingsproces in gang gezet, zowel bij de deelnemers als bij het uiteindelijke publiek. Fotografie en onderzoek. In 2004 ben ik een onderzoek gestart naar 'De Architectuur van de Armoede in het Koninkrijk' dat in 2014 heeft geleid tot de publicatie 'De vergeten monumenten van Curaçao', een monument voor het blikken huis en presentatie van het werk, 'Blik op Curaçao' getiteld, in het Curacaosch Museum in 2015.

Persoonsgegevens

Voorletters R.R.
Kunstenaarsnaam/alias
Samenwerkingsverband La Cruz & Helweg
Website www.lacruzhelweg.nl

Opleidingsgegevens

Erkende vakopleiding

Academie / instituut & plaats studierichting / specialisatie periode van / tot diploma
Den Haag, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Grafiek - Perfomance/ Video 1983 - 1986 J

Andere opleiding

Instituut / docent & plaats (studie)richting periode van / tot
Vrije Academie, Den Haag tekenen,schilderen,grafiek, performance 1979- 1986

Overige gegevens

Lid van Beroeps / Kunstenaarsvereniging FNVKunstenbond
Deelnemer van Kunstenaarsinitiatief

Curriculum vitae

Tentoonstellingen

jaartal naam tentoonstellingsruimte korte omschrijving solo / duo / groep
2017 Ateliers 89 San Nicolas Tentoonstelling 'Lagonation' GROEP
2016 NaferLovesYou Supermarket Coolsingel 79 Installatie TAS t.b.v. Rotterdam viert de stad. GROEP
2015 Curacaosch Museum 'Blik op Curaçao', kunstwerk- monument voor het met blik beklede huis en tentoonstelling / presentatie met documentaire n.a.v. de publicatie van 'De vergeten monumenten van Curaçao' DUO
2015 Trienale voor hedendaagse kunst te Moengo Suriname Tentoonstelling 'Tembe fu Libi'. Deelname met twee werken; beeld in openbare ruimte 'Alen Fadon' en de installatie 'De grootste Kotmisi van Suriname' GROEP
2015 Haags Gemeente Museum Zomertentoonstelling 'Woest', titel beeld; No Dino Recovery. GROEP
2014 Villa Maarheze, Wassenaar Tentoonstelling 'Haags Talent', titel beeld; 2 Cheveaux- 0 PK. GROEP
2013 Museum De Fundatie, Zwolle Tentoonstelling 'Tropisch Koninkrijk', titel multi media installatie; Kingdom of Contrasts GROEP
2012 Stroom Den Haag Ondertussen Presentatie van het onderzoek naar zelfbouw architectuur op de Nederlandse Antillen DUO
2011 KEG Schijndel Tentoonstelling van nieuw werk op papier en draagbare objecten DUO
2010 Curacao's Museum Tentoonstelling 'Antepassado di Futuro', multidisciplinaire installatie 'Architectuur van de Armoede'. GROEP

Projecten

jaartal instelling titel & typering project
2014 Eigen Initiatief 'Hart voor de buurt' Community Art
2014 Eigen initiatief 'Kracht van kunst- Kunst van kracht' Community Art
2013 Eigen Project 'Wooden Zoo', reizende beeldengroep van eiland naar eiland in verschillende Amsterdamse parken, Oosterpark, Park Frankendael en het Noorderpark. Tijdelijke kunst in de openbare ruimte
2013 Eigen initiatief i.s.m. partijen in de Haagse wijk Transvaal 'Vrijheidsbeeld voor Transvaal', tijdelijk monument voor en door de buurt Transvaal Den Haag in de openbare ruimte, t.b.v. het 100 jarig bestaan van het Vredespaleis Community Art
2012 Eigen initiatief 'Wilhelmina Revisited', Een mobiel monument voor Wilhelmina in haar koets trekt door het land, een spoor van kleine paardjes achterlatend...reeds 7 locaties aangedaan. Community Art

Internationale uitwisseling

jaartal instelling
2017 Artist in Residence, Ateliers 89 Aruba
2015 Artist in Residence, Tembe Art Studio Moengo Suriname
2011 Artist in residence, IBB Curacao
2010 Kas di Arte Bonaire, Kultura regeling
1999 CBK Rotterdam, Mondriaan Stichting

Opdrachten

jaartal opdrachtgever plaats / land typering opdracht uitgevoerd
2017 CBK Rotterdam / BKOR Rotterdam Tijdelijk kunstwerk openbare ruimte J
2015 Art Park Marowijne Moengo Suriname Kunstwerk openbare ruimte J
2013 Stadsdeel West Amsterdam Verduurzaming tot speelbeeld van 'Wilhelmina Revisited' N
2012 BKOR Rotterdam Kunstwerk openbare ruimte N

Aankopen / werken in collecties

jaartal naam collectie plaats / land omschrijving aankoop
2017 Ateliers89 Aruba Monumentaal werk / Installatie
2015 Curacaosch Museum Curaçao Monumentaal sculpturaal werk; Monument voor het met blik beklede huis op Curaçao.
1987 Gemeente Museum Den Haag Monumentaal werk
1979 Beeldende Kunst Regeling tot 1986 Nederland Beeldhouwwerken en schilderijen.

Publicaties

jaartal titel publicatie uitgever / samensteller, plaats typering
2016 BEELDEN BKOR Auteur Siebe Thissen Beelden in de openbare ruimte van Rotterdam
2015 De Vergeten Monumenten van Curacao Eigen project i.s.m. LM Publishers Resultaat van Onderzoek naar Blikken huisje op Curacao
2015 Tembe Fu Libi Rob Perree, LM Publishers/Suriname Catalogus Moengo Festival of Visual Arts
2012 Curacao Classics, Antepassado di futuro Arte '99 i.s.m. KIT Publishers Groepsexpositie/ overzichtts tentoonstelling

Artistieke nevenactiviteiten

nevenactiviteit van tot
Inspiratiebeelden & workshops in het Atrium en Spuitheater en Theater Dakota te Den Haag t.b.v. De Betovering 2014 2018
'Mijn beeld op straat', Kunst educatieproject in opdracht van CBK Zuid Oost 2014 2015
Kunsteducatief werk; Leer timmeren en maak je eigen kunstobject naar aanleiding van monumentale kunstwerken opgebouwd uit recyclet hout op diverse locaties door heel Nederland. 2011 nu
Kunsteducatief werk; 'Leer kijken, leer zien', lessen in kijken op middelbare scholen en speciaal voor risico jongeren. 2008 nu
Kunsteducatief werk; 'Drop Art!' al schilderend je toekomst vormgeven en je gedrag veranderen. Projecten ter voorkoming van schooluitval op Curaçao en in Nederland 2007 nu
Kunsteducatief werk; 'I did it my way', workshop cyclus speciaal voor chronisch zieken en gehandicapten 2006 2007
Kunsteducatief werk; 'Weta e lus' workshopscyclus speciaal voor (Chronisch) verslaafden 2005 2006
Publicatie ' Vergeten Monumenten van Curaçao' 2004 2015
Kunsteducatief werk; 'Herinnering is leven' cyclus workshops schilderen speciaal voor ouderen 2001 nu
Kunsteducatief werk; Onder de titel - 'Criminaliteit bestrijden met creativiteit' sociaal culturele kunstprojecten met jongeren 1997 nu