Fleur Beemster

site Ga naar de persoonlijke site

Disciplines: Fotograaf, Videokunstenaar

Omschrijving werk

ARTIST STATEMENT Als maker word ik gedreven door nieuwsgierigheid voor interactie tussen mensen en de manier waarop de mens elkaar bekijkt. Ik ben een betrokken storyteller: als fotograaf, filmmaker en schrijver. Terugkerende thema’s in mijn werk zijn globalisering, vooroordelen, cultuurverschil en het vrouwbeeld. Tevens humor en mijn interesse voor het lichamelijke. Ik maak verhalen om mensen in een wereld te wanen zoals ik die zie. Ik ben ervan overtuigd dat media altijd subjectief is, zodoende ben ik geen hardcore journalist die zo objectief mogelijk handelingen wil weergeven. Ik wil de kijker juist meenemen in hoe ik de wereld ervaar. Zodoende beperk ik mij niet tot één genre of richting. Ik ben een participerend oog. Als maker ben ik aanwezig en het onderwerp reageert op mij. Ik kan dichtbij mijn onderwerp komen en weet dit over te brengen op de kijker. Door mijn persoonlijke werkstijl lok ik oprechte reacties uit. Hierdoor hoop ik dat de kijker zich makkelijker herkent in een personage. ‘Regie’ is een belangrijk begrip in mijn werk, ook in mijn documentaire benaderingen. Ik zet zaken doorgaans gedeeltelijk in scène. Regie is niet alleen in scène zetten, maar ook uitlokken van een situatie en de montage achteraf. Naast mijn soloprojecten werk ik graag in co-productie. Door mensen te betrekken met verschillende disciplines of achtergronden, ontstaan co-creaties die individueel niet hadden kunnen worden bereikt. Een project van mijn hand is optimistisch en brengt een positieve lading over. Door grote onderwerpen op een lichte manier aan de man te brengen, wordt mijn werk laagdrempelig en toegankelijk voor een grote doelgroep. Het onderwerp kan serieus zijn, ik probeer de toeschouwer op een minder confronterende manier te bereiken, waardoor deze zich kan identificeren met het afgebeelde en wellicht kan glimlachen. Door het gebruik van humor en surrealistische invloeden, hou ik de aandacht van mijn publiek bij mijn werk. FLEUR BEEMSTER

Werk

Inside the Mind of Favela Funk
Titel Inside the Mind of Favela Funk
Jaartal 2015
Omschrijving In Rio de Janeiro’s meest beruchte favela’s delen kansarme jongeren hun visie op de extreem populaire, pornografische Favela Funk muziek met betrekking tot hun persoonlijke(liefdes)levens, gesitueerd in eenwetteloze subcultuur van drugsbendes, machismo, geweld en seks. Set in Rio de Janeiro's most notorious favelas, the underprivileged youth share their perspective on the extremely popular, pornographic favela funk music with respect to their personal (love) lives, situated in a lawless subculture of drug gangs, machismo, violence and sex. Een film van Elise Roodenburg & Fleur Beemster Sound recordist: Ward Trommelen Sound editor: Rob Kanters Sales Agent: Doc & Film International Deze productie is mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Filmfonds, New Screen - NL
Techniek Documentary
Formaat 68 min
The New Normal
Titel The New Normal
Jaartal 2010
Omschrijving Na het afschaffen van de Apartheid, moet zwart, gekleurd en blank in harmonie met elkaar leven. Kaapstad is een vooruitstrevende stad, waar jonge gemengde koppels het straatbeeld beginnen te vullen. Deze generatie leeft misschien nog in de nasleep van de Apartheid, maar is gericht op de toekomst en heeft eigen ideeën. Toch denkt de omgeving vaak nog anders over deze mengeling, met name wanneer zij buiten de stad komen. Ik portretteerde ze daarom achter gesloten deuren, veilig in hun huizen. After the abolition of Apartheid, black, colored and white have to live in a rainbow nation. Cape Town is a progressive city, where young mixed couples have started to be a common street scene. This generation might still live in the aftermath of apartheid, however they are focused on the future and have their own ideas. Unfortunately, when they show their love outside the city, many people still disagree with their mix. Because of this ambiguity I portrayed them behind closed doors, safely inside their homes.
Techniek Photoseries
Formaat
(buiten)gewoon
Titel (buiten)gewoon
Jaartal 2011
Omschrijving - Twee verschillende levensovertuigingen ontmoeten elkaar - Momenteel heeft 11% van alle Hagenaren een Islamitische achtergrond. Zij bestaat voor een niet onbelangrijk deel uit jonge mensen. Met jonge mensen komen nieuwe ideeën en normen. Zo is er al een groei in gemengde relaties. Zij zullen het Den Haag van de toekomst gaan vormgeven en het oude denken moeten doorbreken. Voor deze serie heb ik koppels gezocht in Den Haag waarvan de één een Islamitische achtergrond heeft en de ander een andere achtergrond. Ik fotografeerde ze in alledaagse situaties, omdat dit ook het beeld zal zijn in de toekomst. - When different religious principles meet - At the moment 11% of all inhabitants of The Hague has an Islamic background. It consist for an important amount of young people. Young people bring new ideas and standards. There is a growth in mixed relationships. It's these people who will shape the future The Hague and break with old standards. For this series I found couples of whom one has Islamic beliefs and the partner cherishes other religious principle. I photographed them in every day settings, as this will be a common scene in future The Hague too.
Techniek Photoseries
Formaat
Indianenverhalen
Titel Indianenverhalen
Jaartal 2013
Omschrijving Indiaanse gemeenschap die met harde hand van hun woonplaats werd verdreven, toen er plaats gemaakt werd voor parkeergarages en winkelcentra voor het WK en de Olympische Spelen.
Techniek Photoseries
Formaat
JB belongs to me
Titel JB belongs to me
Jaartal 2011
Omschrijving Ik volgde mijn zusje Trix (16) in haar poging Justin Bieber te ontmoeten. Een korte documentaire over het opgroeien van een tiener met het idee dat iedereen beroemd kan worden in een wereld met internet. I followed my sister Trix (16) in an attempt to meet Justin Bieber. A short documentary about growing up as a teenager with the idea that anyone can become famous in a world with internet.
Techniek Short documentary
Formaat 18 min
Women as furniture
Titel Women as furniture
Jaartal 2011
Omschrijving Objectifying the female body without using Photoshop.
Techniek Photoseries
Formaat
Confessions - My private view
Titel Confessions - My private view
Jaartal 2012
Omschrijving "Weet je hoe veel ik spendeer aan haarlak en waxen? Dan mag hij best de drankjes betalen." Alsof je een visueel dagboek openslaat, biechten vrouwen van alles op in de serie Confessions. Van onschuldige geheimpjes tot ongegeneerde bekentenissen. Herkenbaar voor vrouwen, ogen openend voor mannen. Begeleid door korte tekstjes laat de serie je op een speelse manier inkijkjes in intimiteiten zien, die eigenlijk niet voor een ander bedoeld zijn. Confessions gaat in op de huidige discussie over privé versus publiek en de rol die social media speelt in het massaal delen van privémomenten met de maatschappij. Hoe intiem is intiem, als iedereen alles van je kan bekijken? Where we used to carefully keep our precious memories in a photo book, nowadays we share them with the world via social networks. Not only images of ourselves, but also our thoughts and daily events are cast onto the web for everyone to see. The massive sharing of intimate and often candid photography is the ultimate expression of the "ego-culture": you as the center of the universe. As if opening a visual diary, women start confessing in the series "Confessions". From innocent secrets to unabashed confessions — relatable for women, eye-opening for men. The series showcases glimpses of intimate scenes in a playful manner that are not intended to be seen by others, and are accompanied by short texts. "Confessions" examines the current debate about private versus public. How intimate is intimate, when everyone can see your everything?
Techniek Photoseries with text
Formaat
De moeders
Titel De moeders
Jaartal 2012
Omschrijving Tien moeders die dichtbij buurthuis Sam Sam in de Schilderswijk wonen, lichten toe dat de drempel hoog was om naar het buurthuis te gaan, wat het ze heeft gebracht en waarom ze andere vrouwen aanraden dezelfde stap te zetten. Dit alles in de aanloop naar de besnijdenis van Aytens zoontje.
Techniek Short documentary
Formaat 8 min
New York
Titel New York
Jaartal 2014
Omschrijving Voor het merk La Bong werk ik samen met Max Bong om surrealistische beelden te maken, waarbij de artwork op locatie wordt gemaakt. Fotografie, illustratie en verhaal komen samen in onze beelden.
Techniek Co-creation with Max Bong
Formaat
Mijn vader een koning. Mijn Koning een v
Titel Mijn vader een koning. Mijn Koning een v
Jaartal 2013
Omschrijving Wedstrijd Leve de Koning - “Maak een portret van de Koning”. Ik haalde inspiratie uit het staatsieportret door Koos Breukel en schreef een verhaal. Ik fotografeerde mijn vader met kinderlijke accessoires om de Koning te imiteren als verlengde van het verhaal en lijstte hem koninklijk in. - Ik was een jaar of acht toen mijn moeder vertelde dat mijn vader vroeger ook haar had. Waar het me nu het meest deed denken aan een gladde ronde biljartbal, schitterden eens de rode lokken van een jonge prins. In ons koningsgezinde huis schoten tv-beelden voorbij van een reportage over het koningshuis. Een jonge Willem die geïrriteerd de camera inkijkt. Als enige van de drie koningsbroers had hij ook een rode gloed over zijn haardos. Ik stelde me voor hoe mijn vader eruit gezien moest hebben. Er volgden beelden van een volwassene Alex. Ineens zag ik de gelijkenis met mijn vaders gelaat. De brede wangen, die hij heen en weer kon schudden als een bulldog, de serieuze blik, wanneer je wist dat je te ver was gegaan, en de rossige coupe, waar hij mijn moeder eens als prins op het witte paard mee had veroverd. Net zoals Willem met geheven hand groot publiek toespreekt, zo deed mijn vader met geheven glas een woordje op menig verjaardag. Zoals een koning kennis heeft van het vaderland, zo raadpleegde ik mijn vader over al mijn verwonderingen. Hield het landelijk bestuur beraad over serieuze zaken buiten mijn belevingswereld, mijn vader betrad die wereld dagelijks met de auto op weg naar zijn werk met koffertje en in pak gehesen. En als hij 's avonds thuiskwam en ik een monster in mijn kast had, ging hij die ridderlijk te lijf met een zwaard. Ik was er zeker van, mijn vader was een koning. En dit was wat koningen deden. Dus toen afgelopen april werd afgesproken dat Prins Willem voortaan als Koning Willem door 't leven zou gaan, wist ik dat hij al lang koning was geworden. Nu werd hij misschien een vader van het volk, een koning werd hij al bij de geboorte van zijn dochter. -
Techniek Photo & Story
Formaat

Omschrijving werk

ARTIST STATEMENT Als maker word ik gedreven door nieuwsgierigheid voor interactie tussen mensen en de manier waarop de mens elkaar bekijkt. Ik ben een betrokken storyteller: als fotograaf, filmmaker en schrijver. Terugkerende thema’s in mijn werk zijn globalisering, vooroordelen, cultuurverschil en het vrouwbeeld. Tevens humor en mijn interesse voor het lichamelijke. Ik maak verhalen om mensen in een wereld te wanen zoals ik die zie. Ik ben ervan overtuigd dat media altijd subjectief is, zodoende ben ik geen hardcore journalist die zo objectief mogelijk handelingen wil weergeven. Ik wil de kijker juist meenemen in hoe ik de wereld ervaar. Zodoende beperk ik mij niet tot één genre of richting. Ik ben een participerend oog. Als maker ben ik aanwezig en het onderwerp reageert op mij. Ik kan dichtbij mijn onderwerp komen en weet dit over te brengen op de kijker. Door mijn persoonlijke werkstijl lok ik oprechte reacties uit. Hierdoor hoop ik dat de kijker zich makkelijker herkent in een personage. ‘Regie’ is een belangrijk begrip in mijn werk, ook in mijn documentaire benaderingen. Ik zet zaken doorgaans gedeeltelijk in scène. Regie is niet alleen in scène zetten, maar ook uitlokken van een situatie en de montage achteraf. Naast mijn soloprojecten werk ik graag in co-productie. Door mensen te betrekken met verschillende disciplines of achtergronden, ontstaan co-creaties die individueel niet hadden kunnen worden bereikt. Een project van mijn hand is optimistisch en brengt een positieve lading over. Door grote onderwerpen op een lichte manier aan de man te brengen, wordt mijn werk laagdrempelig en toegankelijk voor een grote doelgroep. Het onderwerp kan serieus zijn, ik probeer de toeschouwer op een minder confronterende manier te bereiken, waardoor deze zich kan identificeren met het afgebeelde en wellicht kan glimlachen. Door het gebruik van humor en surrealistische invloeden, hou ik de aandacht van mijn publiek bij mijn werk. FLEUR BEEMSTER

Persoonsgegevens

Voorletters S.M.F.
Kunstenaarsnaam/alias
Samenwerkingsverband
Website www.fleurbeemster.com

Opleidingsgegevens

Erkende vakopleiding

Academie / instituut & plaats studierichting / specialisatie periode van / tot diploma
Den Haag, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Fotografische Vormgeving 2007/2011 J

Cursussen, workshops

Naam instituut & plaats onderwerp periode van / tot
Robert McKee's Story Seminar Scriptschrijven mei 2015

Overige gegevens

Lid van Beroeps / Kunstenaarsvereniging
Deelnemer van Kunstenaarsinitiatief

Curriculum vitae

Tentoonstellingen

jaartal naam tentoonstellingsruimte korte omschrijving solo / duo / groep
2016 Internationaal Film Festival Rotterdam Wereldpremiere Documentaire 'Inside the Mind of Favela Funk'
2016 Melkweg Amsterdam Screenings Documentaire 'Inside the Mind of Favela Funk
2016 Thessaloniki Documentary Festival Griekenland Internationale premiere Documentaire 'Inside the Mind of Favela Funk
2016 F.A.M.E. Festival Parijs Franse premiere Documentaire 'Inside the Mind of Favela Funk
2013 Sophie Maree Gallery Nominatie fotografiewedstrijd GROEP
2012 Sophie Maree Gallery Fototentoonstelling + Boekpublicatie - 'Confessions' 'My privatie view' GROEP
2012 Atrium Stadhuis Den Haag Fototentoonstelling 'Elke dag Kinderrechtendag' SOLO
2012 Theater Culturalis Den Haag Filmuitzending cultureel project 'Kriss Kross'
2012 Nutshuis Den Haag Fototentoonstelling 'Ik en mijn held' GROEP
2012 UHM Gallery Den Haag Tentoonstelling documentaire 'JB belongs to me' GROEP

Vertegenwoordiging

naam plaats & land
Doc & Film International - inz. Inside the Mind of Favela Funk Parijs, Frankrijk

Opdrachten

jaartal opdrachtgever plaats / land typering opdracht uitgevoerd
2016 Orkater Amsterdam Film J
2015 Gemeente Den Haag Den Haag Den Haag Internationale stad van Vrede en Recht - Filmproject over de Internationalisering van Den Haag J
2014 La Bong Den Haag, Londen, New York, Tokio Fotografie en film met team La Bong J
2014 Gemeente Den Haag Den Haag Portretserie voor de Haagse Educatieve Agenda 2014-2018 J
2013 Stichting Jeugdwerk Den Haag Korte documentaires van de bewoners in de Schilderswijk J
2012 Sophie Maree Gallery Den Haag Uitnodiging tot deelname tentoonstelling 'My private view' met 'Confessions' J
2012 Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam Ontwikkelen nieuwe beeldstrategie voor werkenbijavl.nl J
2012 Nutshuis Den Haag Foto-opdracht voor expositie ‘Ik en mijn held’ J
2012 Theater Culturalis Den Haag Filmproject + videoclip + filmprogrammering tijdens voorstelling voor Kriss Kross samenwerkingsproject
2012 Gemeente Den Haag Den Haag ‘Elke dag Kinderrechtendag' portrettenreeks voor expositie tijdens Internationale Kinderrechtendag Atrium Stadhuis

Aankopen / werken in collecties

jaartal naam collectie plaats / land omschrijving aankoop
2016 Filmscreening Melkweg Amsterdam Documentaire Inside the Mind of Favela Funk
2016 Filmaankoop VGTV Noorwegen Documentaire Inside the Mind of Favela Funk
2016 Filmaankoop UNIVISION TV Verenigde Staten Documentaire Inside the Mind of Favela Funk
2014 Particulier Nederland Boek 'Confessions'
2014 Gemeente Den Haag Nederland Diverse foto-aankopen ter verfraaiing van Stadhuis
2011 Particulier Nederland Foto-aankoop in lijst 'JB belongs to me'

Publicaties

jaartal titel publicatie uitgever / samensteller, plaats typering
2016 Inside the Mind of Favela Funk RTL Late Night, Amsterdam TV-interview
2016 Inside the Mind of Favela Funk NOS op 3, Langs de Lijn Radio 1, FunX, Radio één Vandaag, RTV Rijnmond, NPO Soul & Jazz Radio-interviews
2016 Inside the Mind of Favela Funk Cinemagazine, NRC, Powervrouwen, Linda Nieuws Recensies/artikelen
2016 Inside the Mind of Favela Funk DWDD online DWDD tipt: Top 5 films op het IFFR
2016 Inside the Mind of Favela Funk TV100 Thessaloniki, Griekenland TV-interview
2016 Inside the Mind of Favela Funk IFFR, Thessaloniki Documentary Festival, F.A.M.E. Festival, Doclisboa Film festival screenings
2013 Why did you come to Japan TV TOKYO TV-interview met fotografie
2013 Leve de Koning Wim van Sinderen Radio-bespreking genomineerden

Prijzen en stipendia

jaartal instantie, plaats omschrijving
2016 Nederlands Filmfonds, Amsterdam Subsidie afwerking New Screen voor documentaire 'Inside the Mind of Favela Funk'