Francois Lombarts

site Ga naar de persoonlijke site

Disciplines: Omgevingkunstenaar, Vormgever

Omschrijving werk

francois Lombarts: "Mijn focus ligt op het ervaren, onderzoeken en definiëren van de verschillende aspecten van de publieke ruimte. Ik probeer de ruimte te begrijpen en vervolgens de link tussen de mens en zijn directe omgeving zichtbaar te maken of te accentueren. Het gaat in mijn werk eerder om ‘vorm vinden’ dan om ‘vormgeven’. Mijn ontwerpen ontstaan door observatie van een locatie en de wijze waarop deze gebruikt wordt. Daarnaast is er intensief contact met (toekomstige) gebruikers van een plek over hun ervaringen, wensen en verwachtingen. Mijn fascinatie voor de publieke ruimte richt zich voornamelijk op het informele gebruik ervan. Dit inspireert me omdat de basisbehoeften van mensen zich vaak op een informele en ongestructureerde manier manifesteren. Het is een primair en ongereguleerd ruimtegebruik, wat veel zegt over de behoeftes van mensen binnen een bepaalde ruimte. Ik ben er van overtuig dat de meest verassende en vooruitstrevende vorm van gebruik van de publieke ruimte plaatsvindt binnen een stedelijke context. Dit gebeurt op plekken die bewoners de mogelijkheid geven de ruimte zelf in te vullen. In mijn ontwerpen probeer ik situaties en middelen te ontwikkelen waarin dergelijke spontaniteit zich kan en zal manifesteren".

Werk

Zandbar
Titel Zandbar
Jaartal 2008
Omschrijving Voortstel voor een tijdelijk strand bar gemaakt uit zand
Techniek
Formaat
Titel
Jaartal
Omschrijving
Techniek
Formaat
Buro Boulevard
Titel Buro Boulevard
Jaartal 2010
Omschrijving Alternatief plan voor boulevard Zandvoort
Techniek Straat schilderij
Formaat 5400 x 3000
Stilstaan in het Noorderpark
Titel Stilstaan in het Noorderpark
Jaartal 2009
Omschrijving Banken voor heet Noorder Park
Techniek
Formaat
Motel out of the Blue
Titel Motel out of the Blue
Jaartal 2009
Omschrijving Tijdelijke symposium inrichting
Techniek
Formaat
Markt Agora
Titel Markt Agora
Jaartal 2010
Omschrijving Markt Kraam ontwerp
Techniek
Formaat
Ik wil de polder in!
Titel Ik wil de polder in!
Jaartal 2013
Omschrijving Beeldend onderzoek van de polder Haarlemmermeer
Techniek Foto/Video/Installatie
Formaat
Inter-val
Titel Inter-val
Jaartal 2010
Omschrijving Speel plaats ontwerp
Techniek
Formaat
Over-Hoeks
Titel Over-Hoeks
Jaartal 2012
Omschrijving Beeldend onderzoek en Installatie in Van de Pek buurt Amsterdam
Techniek Installatie/Video
Formaat

Omschrijving werk

francois Lombarts: "Mijn focus ligt op het ervaren, onderzoeken en definiëren van de verschillende aspecten van de publieke ruimte. Ik probeer de ruimte te begrijpen en vervolgens de link tussen de mens en zijn directe omgeving zichtbaar te maken of te accentueren. Het gaat in mijn werk eerder om ‘vorm vinden’ dan om ‘vormgeven’. Mijn ontwerpen ontstaan door observatie van een locatie en de wijze waarop deze gebruikt wordt. Daarnaast is er intensief contact met (toekomstige) gebruikers van een plek over hun ervaringen, wensen en verwachtingen. Mijn fascinatie voor de publieke ruimte richt zich voornamelijk op het informele gebruik ervan. Dit inspireert me omdat de basisbehoeften van mensen zich vaak op een informele en ongestructureerde manier manifesteren. Het is een primair en ongereguleerd ruimtegebruik, wat veel zegt over de behoeftes van mensen binnen een bepaalde ruimte. Ik ben er van overtuig dat de meest verassende en vooruitstrevende vorm van gebruik van de publieke ruimte plaatsvindt binnen een stedelijke context. Dit gebeurt op plekken die bewoners de mogelijkheid geven de ruimte zelf in te vullen. In mijn ontwerpen probeer ik situaties en middelen te ontwikkelen waarin dergelijke spontaniteit zich kan en zal manifesteren".

Persoonsgegevens

Voorletters F.Y.S.D.
Kunstenaarsnaam/alias
Samenwerkingsverband
Website www.francoislombarts.com

Opleidingsgegevens

Erkende vakopleiding

Academie / instituut & plaats studierichting / specialisatie periode van / tot diploma
Eindhoven, Design Academy Public Space 2000/2006 J

Overige gegevens

Lid van Beroeps / Kunstenaarsvereniging Maakhaven
Deelnemer van Kunstenaarsinitiatief Satellietgroep

Curriculum vitae

Tentoonstellingen

jaartal naam tentoonstellingsruimte korte omschrijving solo / duo / groep
2016 Festival DesignKwartier, De Tempel, Den Haag (NL) The Sea and the Zandmotor, A source of Innovation. Presentatie onderzoek en resultaten van project Waterpionier in samenwerking met Satellietgroep en De Onkruidenier GROEP
2016 Over het Ij Festival, Amsterdam (NL) Expeditie Landschapsextracten, presentatie onderzoek en resultaten en publieks programma in samenwerking met Satellietgroep en De Onkruidenier GROEP
2014 B Tours, Berlin (DE), 'The Schlaffenganger' Onderzoek en artistieke rondleiding GROEP
2014 Kulturni Centar Beograda, Belgrado (SRB) 'Open Vulnerability' Presentatie van onderzoek naar publiceke ruimte van Belgrado GROEP
2014 Ringbiënnale, Gem. Haarlemmermeer (NL) Naturilization Ceremony, gedeelde publiek polder ervaring GROEP
2014 INTER-FORMAT SYMPOSIUM ‘ON FLUX OF SAND AND AQUATIC ECOSYSTEMS’, Nida Art Colony, Nida, (Litouwen) Presentatie van project ‘Expedition Eridanos’ en doorlopend landschapelijk onderzoek naar het oer rivier de Eridanos, in samenwerking met filosoof Bram Esser GROEP
2013 Kunstfort Vijhuizen, Gem. Haarlemmermeer (NL) 'Ik wil inpolderen' Presentatie van installatie,film en foto's van polder ervaring GROEP
2012 Kijkruimte, Amsterdam (NL) Presentatie van installatie en film van project over verhouding tussen Over Hoeks en V. D. Pek Buurt SOLO
2008 'Kanaal 0 Expositie', Villa Nuts Den Haag Instalatie gemaakt voor Tijdschrift Kanaal 0 GROEP
2008 'Hoe hoort Den Haag?', Stroom, Den Haag Presentatie digitale geluidskaart GROEP

Projecten

jaartal instelling titel & typering project

Internationale uitwisseling

jaartal instelling
2005 O.U.T. (Office of urban Transformation) Mexico D.F. Mexico

Opdrachten

jaartal opdrachtgever plaats / land typering opdracht uitgevoerd
2016 Engaged Arts Fair (Staff Room) Amsterdam/Nederland Tentoonstelling Ontwerp voor Kunst Beurs in de Balie (Amsterdam) J
2014 Onomatopee Eindhoven/Nederland Onderzoek publieke ruimte Belgrado J
2010 Faculty of Invisibility en Shedhalle Zurich/Zwitserland Inrichten en ontwerp van slaap modules voor symposium J
2010 Stichting Freehouse Rotterdam/Nederland Ontwerp van markt centrum voor de Afrikaander Markt J
2010 Noord-Holland Biënnale en Gemeente Zandvoort Zandvoort/Nederland Ontwerp voor alternatief stedelijk plan voor de boulevard van Zandvoort J
2009 Stichting Noorderpark Amsterdam/Nederland Ontwerp van park banken J
2009 Stichting Face Your World en Comwonen Rotterdam Rotterdam/Nederland Ontwerp van kinder speel plaats J
2009 Stichting Blauwe Huis Amsterdam/Nerderland Inrichten en ontwerp van symposium ruimte en tijdelijk verblijf J

Publicaties

jaartal titel publicatie uitgever / samensteller, plaats typering
2014 DIY FURNITURE 2 Laurence King naslagwerk
2010 Overschot aan Beton Volkskrant naslagwerk
2009 Out of the Blue, De avonden VPRO Interview
2009 Noorder Park Banken RTV Noord Holland Interview
2006 In mostra a Eindhoven i progetti degli studenti DomusWeb Vaktijdschriften
2006 werk veiligheid eindhoven Gemeente Eindhoven Kunstenaarsboek
2004 Cultuur:een lokaal ankerpunt in een wereld van grensoverschrijdestromen? Kei Publieke Ruimte Uitgaaf
2003 Beograd-Den Haag Stroom groep expositie boek

Prijzen en stipendia

jaartal instantie, plaats omschrijving
2010 De Komeet Uitgekozen tot een van de vijf finalisten voor de prijs De Komeet

Artistieke nevenactiviteiten

nevenactiviteit van tot
Kanaal 0 2007 2009
Boek Over Bucarest aan het publiceren 2006 2007