Zoekresultaten

Gevonden: 1 kunstenaars

Robert Verhaaf

Disciplines: Beeldhouwer, Schilder

Mijn fascinatie tot het schilderen is grotendeels vanwege het aspect kleur. Door onderzoek naar de materie kwam ik uit bij ei-tempera. Aanvankelijk was mijn autodidactische weg er één van uiteenlopende richtingen. Vooral ingegeven door stromingen en specifieke schilders die mij de eerste jaren sterk gestimuleerd hebben. Beeldende kunst, met name het abstract, sprak mij al op jonge leeftijd aan. De thematiek die ik tot uitdrukking breng in mijn werk betreft het relationele aspect. De meest veelomvattende uitspraak daarover is voor mij die van Georges Braque: “ Ik geloof niet in dingen, maar in relaties tussen dingen “. Dat wat ontstaat door het proces, het continue, de beweging. Daar bedoel ik ook mee de onderlinge samenhang en ook tegenstelling tussen kleuren. Die esthetische beleving waar ik op doel is het in eerste instantie geraakt worden door wat de directe kleurbeleving met je doet. In tweede instantie de vraagstelling die het werk kan oproepen. Het waarom, en waarom nu nog. Mijn werk is niet, zoals bijvoorbeeld de NUL-beweging of de ZERO-groepering eerder deden, een antwoord op, of appelleren aan eerdere stromingen binnen de beeldende kunst. Mijn gedachten heb ik wel omtrent de toevoeging van mijn werk binnen het gegeven van vernieuwing binnen de discipline beeldende kunst. Mijn gedachte dienaangaande is: ontwikkeling is datgene wat vanuit cyclische beweging op een hoger niveau kan komen. Dit in tegenstelling tot de lineaire ontwikkeling die ik zie als een afwikkeling in een eendimensionale richting, die wel iets toont, maar zonder verdieping.

lees verder | voeg toe aan selectielijst