Toelichting hertoetsing

Voor wie is de hertoetsing

Hertoetsing is alleen van toepassing bij kunstenaars die reeds ingeschreven staan bij Stroom De kunstenaar krijgt van Stroom automatisch bericht wanneer zijn/haar erkenningsduur afloopt. Dit bericht wordt drie maanden voor het verlopen van de erkenningsduur toegestuurd.

Wat moet u doen bij hertoetsing

Bij hertoetsing dient u on-line uw persoonsgegevens (voor zover van toepassing) en uw CV gegevens over de afgelopen vijf jaar te actualiseren. Om uw gegevens te veranderen dient u boven in het formulier altijd eerst op WIJZIG te klikken. Pas dan verschijnt het formulier waarin u gegevens kunt toevoegen en verwijderen.

Tevens wordt verzocht uw portfoliomap in het documentatiecentrum van Stroom van actueel beeldmateriaal te voorzien. Dit beeldmateriaal dient ook niet ouder dan 5 jaar te zijn. U kunt 10 tot maximaal 20 afbeeldingen (foto’s/prints) van uw werk niet groter dan A-4 formaat aanleveren. Bij elke afbeelding ten minste de volgende gegevens vermelden: titel werk, techniek, afmetingen en jaartal. CD’s en DVD alleen opnemen als uw werk slechts in dit medium gezien kan worden. Klein- en grootbeelddia’s kunnen niet aan uw map worden toegevoegd. Een overvloed aan gegevens is niet praktisch. Houdt uw visuele documentatie daarom compact en overzichtelijk.

Toetsingscriteria / Commissie Toetsing Beroepsmatigheid

Uw actuele informatie en documentatie worden voorgelegd aan de Commissie Toetsing Beroepsmatigheid. Deze commissie, die bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en vier leden, toetst de gegevens en het beeldmateriaal aan de volgende criteria:

Deze criteria worden in onderlinge samenhang gewogen.

Het advies van de commissie wordt schriftelijk medegedeeld. Bij een positief advies wordt de erkenningsduur vastgesteld. Bij een negatief advies volgt uitschrijving uit het kunstenaarsbestand. Na één jaar kan er opnieuw een verzoek tot inschrijving worden gedaan.

Erkenningsduur

De erkenning als beroepsmatig beeldend kunstenaar na toetsing, geldt voor 5 jaar. Daarna volgt een continueringstoets.
De commissie kan in sommige gevallen ook een andere erkenningsduur vaststellen.

Actualiteit

Stroom streeft ernaar om een zo actueel mogelijke en representatieve kunstenaarsdocumentatie te realiseren. Zij werkt daar zelf aan maar u bent daar natuurlijk zelf ook verantwoordelijk voor. Wij verzoeken u dan ook regelmatig uw portfolio in het documentatiecentrum en uw tekst- en beeldmateriaal op de site te actualiseren.

Voor nadere informatie en vragen kunt u terecht bij:
Ira van der Valk of Connie van Driel
Telefoon 070 – 365 89 85

Documentatiecentrum open:
Dinsdag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur
Hogewal 1-9
2514 HA Den Haag