Toelichting inschrijving

Wie kan zich inschrijven

Inschrijving als beeldend kunstenaar bij Stroom Den Haag is mogelijk voor actieve professioneel werkzame kunstenaars die woonachtig en werkzaam zijn in de gemeente Den Haag.

Wat moet ingeleverd worden bij inschrijving

Voor de inschrijving dient u de volgende bescheiden in te leveren:

Het inschrijfformulier kan on-line worden ingevuld; het formulier omvat persoon-, adres-, opleidings-, en beroepsgerelateerde gegevens.

Het in te zenden beeldmateriaal dient niet ouder dan 5 jaar te zijn. U kunt een map met 10 tot maximaal 20 afbeeldingen (foto’s/prints) van uw werk niet groter dan A-4 formaat aanleveren. Bij elke afbeelding ten minste de volgende gegevens vermelden: titel werk, techniek, afmetingen en jaartal. Compilatie CD’s en DVD's van maximaal 15 minuten alleen meesturen als uw werk slechts in dit medium gezien kan worden. Hierbij is het handig om een aantal filmstills te printen waar de bovengenoemde gegevens tevens op vermeld kunnen worden. Klein- en grootbeelddia’s worden niet geaccepteerd. Buitenformaat mappen of een overvloed aan gegevens zijn niet praktisch. Houdt uw visuele documentatie daarom compact en overzichtelijk.

Advisering door Commissie Toetsing Beroepsmatigheid

Nieuwe inschrijvingen worden voorgelegd aan de Commissie Toetsing Beroepsmatigheid. Deze commissie, die bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en vier leden, toetst de inschrijving aan de volgende criteria:

Deze criteria worden in onderlinge samenhang gewogen. Het advies van de commissie wordt schriftelijk medegedeeld. Bij een positief advies wordt de erkenningsduur vastgesteld. Bij een negatief advies kan na één jaar opnieuw een verzoek tot inschrijving worden gedaan.
Er zijn 3 toetsingsrondes; de uiterste inleverdata zijn:

Erkenningsduur

De erkenning als beroepsmatig beeldend kunstenaar na toetsing, geldt voor 5 jaar. Daarna volgt een continueringstoets.
Academieverlaters worden zonder toets opgenomen. Men dient echter wel een inschrijfformulier en recent en representatief beelmateriaal in te leveren. De continueringstoets volgt voor hen, gerekend vanaf de datum van afstuderen, na 3 jaar.
De commissie kan in sommige gevallen ook een andere erkenningsduur vaststellen.

Actualiteit

Stroom streeft ernaar om een zo actueel mogelijke en representatieve kunstenaarsdocumentatie te realiseren. Zij werkt daar zelf aan maar u bent daar natuurlijk zelf ook verantwoordelijk voor. Wij verzoeken u dan ook regelmatig uw portfolio in het documentatiecentrum en uw tekst- en beeldmateriaal op de site te actualiseren.

Voor nadere informatie en vragen kunt u terecht bij:
Ira van der Valk of Connie van Driel
Telefoon 070 – 365 89 85

Documentatiecentrum open:
Dinsdag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur
Hogewal 1-9
2514 HA Den Haag