Matthew James Lanning

site Ga naar de persoonlijke site

Disciplines: Beeldhouwer, Installatiekunstenaar, Mixed media/interdisciplinair kunstenaar

Omschrijving werk

Werk

Jidhr
Titel Jidhr
Jaartal 2018
Omschrijving How is ornementality valued and how is the value created out of the ornament. Ornamentarium means adornment in latin which is worn to enhance beauty or status but how does this adornment gain its value? By removing material from the earth jewels and gemstones can be gained through excavation, by removing one thing something of value can be attained the same thing goes for bodily applications of ornaments such as piercings flesh is punctured and removed to apply value to the body. Different progressions of time folding into one another, how are different timelines of dematerialisation combined to create and gain value? This dematerialisation and gain of value is a process that is running parallel with the stacking of data in order to optimise and create the greatest efficiency in relation to the data driven subject. The dematerialisation and shift towards a milieux that is becoming increasingly digital, now this milieux is starting to constitute the protocols that govern materiality and the movement of materiality and its formation. And how is the material formation and movement not only governed by its underlying economic paradigm but by the milieux which has its genesis in multiple source material formation. Is it possible that the re-stacking of information and the multiplicity of sources that form the basis of this process can lead to form of objectivity that can produce new subjectivities that result in sensibilities of data driven subjects that are not only economically? What is this space and do the formations of this space lead to re-articulation of imagination and idea’s this work was part of a group show of the first year MA artistic research - the ongoing conversation #5 at 1646
Techniek Installation Art
Formaat Variable
Jidhr
Titel Jidhr
Jaartal 2018
Omschrijving How is ornementality valued and how is the value created out of the ornament. Ornamentarium means adornment in latin which is worn to enhance beauty or status but how does this adornment gain its value? By removing material from the earth jewels and gemstones can be gained through excavation, by removing one thing something of value can be attained the same thing goes for bodily applications of ornaments such as piercings flesh is punctured and removed to apply value to the body. Different progressions of time folding into one another, how are different timelines of dematerialisation combined to create and gain value? This dematerialisation and gain of value is a process that is running parallel with the stacking of data in order to optimise and create the greatest efficiency in relation to the data driven subject. The dematerialisation and shift towards a milieux that is becoming increasingly digital, now this milieux is starting to constitute the protocols that govern materiality and the movement of materiality and its formation. And how is the material formation and movement not only governed by its underlying economic paradigm but by the milieux which has its genesis in multiple source material formation. Is it possible that the re-stacking of information and the multiplicity of sources that form the basis of this process can lead to form of objectivity that can produce new subjectivities that result in sensibilities of data driven subjects that are not only economically? What is this space and do the formations of this space lead to re-articulation of imagination and idea’s this work was part of a group show of the first year MA artistic research - the ongoing conversation #5 at 1646
Techniek Installation Art
Formaat Variable
Holographic Entry-Point
Titel Holographic Entry-Point
Jaartal 2018
Omschrijving
Techniek Installation Art
Formaat Variable
Holographic Entry-Point
Titel Holographic Entry-Point
Jaartal 2018
Omschrijving
Techniek Installation Art
Formaat Variable
Holographic Entry-Point
Titel Holographic Entry-Point
Jaartal 2018
Omschrijving
Techniek Installation Art
Formaat Variable
Holographic Entry-Point
Titel Holographic Entry-Point
Jaartal 2018
Omschrijving
Techniek Installation Art
Formaat Variable
BK Upperbed 2: Upper Bed
Titel BK Upperbed 2: Upper Bed
Jaartal 2017
Omschrijving BK Upper Bed 2, is an excavation site in Olduvai, Gorge, Tanzania): where there is being speculated about the early stages of civilisation. By using a new approaches in exploration of animal carcasses with micro-photogrammetric and geometric morphometric analysis of fossil cut marks. Bk upper bed 2, is also the title for my research of the appropriation and narration of cultural history, what are the dominant cultural narratives? And how have they been implemented in primary eduction (in the Western World)? What senses of taste (aesthetics) come with these forms of narration and appropriation?
Techniek Installation Art
Formaat Variable
BK Upperbed 2: Upper Bed
Titel BK Upperbed 2: Upper Bed
Jaartal 2017
Omschrijving BK Upper Bed 2, is an excavation site in Olduvai, Gorge, Tanzania): where there is being speculated about the early stages of civilisation. By using a new approaches in exploration of animal carcasses with micro-photogrammetric and geometric morphometric analysis of fossil cut marks. Bk upper bed 2, is also the title for my research of the appropriation and narration of cultural history, what are the dominant cultural narratives? And how have they been implemented in primary eduction (in the Western World)? What senses of taste (aesthetics) come with these forms of narration and appropriation?
Techniek Installation Art
Formaat Variable
BK Upperbed 2: Upper Bed
Titel BK Upperbed 2: Upper Bed
Jaartal 2017
Omschrijving BK Upper Bed 2, is an excavation site in Olduvai, Gorge, Tanzania): where there is being speculated about the early stages of civilisation. By using a new approaches in exploration of animal carcasses with micro-photogrammetric and geometric morphometric analysis of fossil cut marks. Bk upper bed 2, is also the title for my research of the appropriation and narration of cultural history, what are the dominant cultural narratives? And how have they been implemented in primary eduction (in the Western World)? What senses of taste (aesthetics) come with these forms of narration and appropriation?
Techniek Installation Art
Formaat Variable

Omschrijving werk

Persoonsgegevens

Voorletters M.J.
Kunstenaarsnaam/alias
Samenwerkingsverband
Website www.matthewjameslanning.com

Opleidingsgegevens

Erkende vakopleiding

Academie / instituut & plaats studierichting / specialisatie periode van / tot diploma
Breda, St. Joost Academie Autonoom beeldende Kunst 2013-2017 J
Den Haag, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Artistic Research 2017-2019 N

Overige gegevens

Lid van Beroeps / Kunstenaarsvereniging
Deelnemer van Kunstenaarsinitiatief The Balcony

Curriculum vitae

Tentoonstellingen

jaartal naam tentoonstellingsruimte korte omschrijving solo / duo / groep
2018 Kunstpodium-T NEW!!! (nieuw) is een bijvoeglijk naamwoord dat refereert aan iets wat recentelijk gemaakt, ontdekt of gecreëerd is. Volgens Boris Groys komt het door de beweging van ideeën van de ene context naar de andere dat iets nieuws wordt gemaakt. Dit zou betekenen dat het in feite specifieke geografie is waarin iets verschijnt wat het nieuwe creëert, dus geografie is de factor die ‘ruimte’ creëert voor de verschijning van de ontmoeting die gedefinieerd wordt als ‘het nieuwe’. Omdat de specifieke geografie de bepalende factor is die agentschap verleent aan iets dat ‘nieuw’ wordt, kan men zich afvragen wat de linguïstische geografische specificiteit is what de verschijning van het nieuwe definieert in deze vorige paragraaf. Twee termen: emergence en encounter; verschijning en ontmoeting. Ontmoeting / encounter: 1. Is de specifieke authentieke afgesproken ontmoeting tussen individuen die onverwacht met iets moeilijk worden geconfronteerd. 2. Onverwachte ontmoeting met iemand. Verschijning / emergence: In filosofie, systeemtheorie, wetenschap en kunst is ‘verschijning’ een fenomeen waarin grotere entiteiten ontstaan door interacties tussen kleinere of meer simpele entiteiten, waardoor de grotere entiteiten eigenschappen gaan vertonen die de kleinere entiteiten niet vertonen. Nu we weten welke twee definities de specifieke geografie van het nieuwe bepalen, kunnen we onszelf afvragen – wat definieert de specifieke karakteristieken van een geografie waarin de verschijning van het nieuwe wordt gefaciliteerd? Deze term is ‘tijd’, dus de volgende term die specifieke geografie begeleidt is tijdelijkheid, wat samen een temporale geografie vormt. Het volgende punt wat het nieuwe definieert is niet waar iets verschijnt, maar wanneer iets verschijnt in het ‘waar’ van de geografie. GROEP
2018 Quartaire Students of the MA Artistic Research at the Royal Academy of Art, The Hague (KABK) will exhibit their research practices at Quartair as the culmination of a week of curatorial experiments with Stockholm based curator Jonatan Habib Engqvist. GROEP
2017 Jimz pub The artist will be drunk, Een dag evenement. Dit was een evenement waar studenten van de MA Artistic Research afdeling werken maakte die specifiek wegvielen tegen de achtergrond van de lokale kroeg. GROEP
2017 AKV| St.Joost Launch 2017, Graduation Show
2017 De Fabriek ACCELERATION(ISM), Acceleration(ism) semi-finals, is een tentoonstelling ter voorbereiding voor het eindexamen. In het begin van het nieuwe jaar, verblijven de vierdejaars in De Fabriek in Eindhoven. Binnen 2 werkweken die bestaan uit hardwerken, experimenteren, elkaar ondersteunen en vooral veel gezelligheid, ontstaat er een te gekke expositie.
2015 Electron Een gevoel van onvrede en de vraag ‘wat betekent het om een tijdgenoot te zijn?’ Dit zijn de ingrediënten voor 'Sint-Implex' Studenten van het AKV Sint Joost Breda en Sint-Lucas Gent gaan gezamenlijk het gevecht aan met wat is gedaan en vragen zich ondertussen af wat kan komen. Hoe delen zij hun honger, hoop en verwachtingen, wanneer hun besef van de hedendaagse kunst groeit? Leren zij van de geschiedenis of verwerpen ze haar liever? Een eerste getuigenis van hun omgaan met dit gegeven is te bezichtigen in Electron, Kopse Kant.

Vertegenwoordiging

naam plaats & land
Stichting KOP Breda & Nederland

Opdrachten

jaartal opdrachtgever plaats / land typering opdracht uitgevoerd
2016 totVerdus Nederland/Breda Voor het totverdus congress in breda. Hier werden de implicaties besproken van de IOT in relatie tot de stad Breda. J

Artistieke nevenactiviteiten

nevenactiviteit van tot
Kunstenaarsintiatief 2017