Haukur Oskarsson

site Ga naar de persoonlijke site

Disciplines:

Omschrijving werk

alternative fotografische processen, Haukur Óskarsson is niet per se geïnteresseerd in het nostalgische aspect van oude technieken en afdrukmethoden. Hij gebruikt en onderzoekt deze technieken wel grondig maar is in feite alleen op zoek naar beelden met een autonoom bestaan. Hij doet dit liefst via technieken waar het toeval en de omstandigheden een grote rol spelen. De rol van de kunstenaar wordt hierdoor kleiner en bes- cheidener en dat bevalt hem. Hij werkt hard en er mislukt enorm veel, maar alles is dienstbaar aan het eindproduct. Hij zoekt naar het beeld waar de kunstenaar als het ware niet meer zelf in zit maar alleen nog de oergeest, ‘het diepere zijn’ van het gefotografeerde. Er zijn sinds de uitvinding van de fotogra e bibliotheken vol verhandelingen geschreven over de ver- houding van fotogra e met de werkelijkheid. Naarmate de technische ver jning van de hedendaagse fotogra e toeneemt lijkt de grip op de werkelijkheid groter te worden. Echter: de e ecten van de he- dendaagse digitale fotogra e zijn weliswaar verblu end maar laten de toeschouwer achter met steeds indrukwekkender gevoelens van onwerkelijkheid en vervreemding. De foto’s van Haukur Óskarsson onderscheiden zich van de hedendaagse fotogra e in de zin dat zij geen vervreemding oproepen maar juist een beeld van herkenning. Hoe onbestemd, raadselachtig, vaag en onduidelijk die foto’s ook mogen zijn, hoe onscherp, beschadigd, gescheurd en gevlekt de voorstelling zich kan voordoen, zijn beelden zijn raak. Niet om wat je ziet maar om wat je daarbij voelt. Hij gebruikt in zijn fotogra e de begrippen tijd en licht op zo’n manier dat er een soort van intuïtieve metafysica ontstaat. Daarbij lijkt niet het esthetische voorop te staan maar de onderliggende aard der dingen. Begrippen als de vergankelijkheid van het leven, de eeuwigheid der dingen en de kringloop van het leven dringen zich voortdurend op in zijn fotowerken.

Werk

Omschrijving werk

alternative fotografische processen, Haukur Óskarsson is niet per se geïnteresseerd in het nostalgische aspect van oude technieken en afdrukmethoden. Hij gebruikt en onderzoekt deze technieken wel grondig maar is in feite alleen op zoek naar beelden met een autonoom bestaan. Hij doet dit liefst via technieken waar het toeval en de omstandigheden een grote rol spelen. De rol van de kunstenaar wordt hierdoor kleiner en bes- cheidener en dat bevalt hem. Hij werkt hard en er mislukt enorm veel, maar alles is dienstbaar aan het eindproduct. Hij zoekt naar het beeld waar de kunstenaar als het ware niet meer zelf in zit maar alleen nog de oergeest, ‘het diepere zijn’ van het gefotografeerde. Er zijn sinds de uitvinding van de fotogra e bibliotheken vol verhandelingen geschreven over de ver- houding van fotogra e met de werkelijkheid. Naarmate de technische ver jning van de hedendaagse fotogra e toeneemt lijkt de grip op de werkelijkheid groter te worden. Echter: de e ecten van de he- dendaagse digitale fotogra e zijn weliswaar verblu end maar laten de toeschouwer achter met steeds indrukwekkender gevoelens van onwerkelijkheid en vervreemding. De foto’s van Haukur Óskarsson onderscheiden zich van de hedendaagse fotogra e in de zin dat zij geen vervreemding oproepen maar juist een beeld van herkenning. Hoe onbestemd, raadselachtig, vaag en onduidelijk die foto’s ook mogen zijn, hoe onscherp, beschadigd, gescheurd en gevlekt de voorstelling zich kan voordoen, zijn beelden zijn raak. Niet om wat je ziet maar om wat je daarbij voelt. Hij gebruikt in zijn fotogra e de begrippen tijd en licht op zo’n manier dat er een soort van intuïtieve metafysica ontstaat. Daarbij lijkt niet het esthetische voorop te staan maar de onderliggende aard der dingen. Begrippen als de vergankelijkheid van het leven, de eeuwigheid der dingen en de kringloop van het leven dringen zich voortdurend op in zijn fotowerken.

Persoonsgegevens

Voorletters
Kunstenaarsnaam/alias
Samenwerkingsverband
Website www.haukur.eu

Opleidingsgegevens

Erkende vakopleiding

Academie / instituut & plaats studierichting / specialisatie periode van / tot diploma
Groningen, Minerva autonoom/fotografie 2002-2006 J

Andere opleiding

Instituut / docent & plaats (studie)richting periode van / tot

Cursussen, workshops

Naam instituut & plaats onderwerp periode van / tot
fotoacademie Amsterdam portraits 1999-2000
minerva, Groningen alternatieve analoge fotografiche processen 2002
minerva, Groningen alternatieve analoge fotografiche processen 2003
minerva, Groningen Final cut pro, digitaal video bewerking 2005
minveva, Groningen Adobe creative suite, Digitaal fotobewerking 2005
Noorderlight Groningen pinhole fotografie,Analoge fotografie 2001

Overige gegevens

Lid van Beroeps / Kunstenaarsvereniging nei
Deelnemer van Kunstenaarsinitiatief nei

Curriculum vitae

Tentoonstellingen

jaartal naam tentoonstellingsruimte korte omschrijving solo / duo / groep
2017 Rotterdam contemporary, kunstburs GROEP
2017 zomer-expo expositie GROEP
2016 Art Rotterdam kunstburs GROEP
2014 Solo tentoonstelling Haukur Oskarsson www.boomberg-art.nl SOLO
2010 Galerie Sand, Groningen expositie SOLO
2010 Art Rai, Galerie POONBERG, Amsterdam kunstburs SOLO
2007 Across Borders, Galerie kunst in de kop expositie GROEP
2007 Act of Faith, Noorderlicht fotofestival 2007 expositie GROEP
2007 Art Rai, Galerie Marthouse, Amsterdam kunstburs GROEP
2006 Artolive, Westergasfabriek Amsterdam expositie GROEP

Vertegenwoordiging

naam plaats & land
boomberg-art Rotterdam, Nederland

Aankopen / werken in collecties

jaartal naam collectie plaats / land omschrijving aankoop
2016 Collectie Hans van der Cammen Amsterdam. particulier
2015 J.J. Schelling Advocatuur BV BoonkVanLeeuwen. bedrijf
2014 Collectie Hans van der Cammen nederland particulier
2013 Collectie Aart Beeker Aerdenhout. particulier
2013 Collectie Dirk Jan Postel, architect o.a museum Voorlinden, museum Kranenburgh. Rotterdam particulier/bedrijf
2010 Collectie Adriaan Geuze, landschapsarchitect / oprichter West 8 Rotterdam particulier/bedrijf
2007 Collectie Tos van Arkel Amsterdam particulier

Publicaties

jaartal titel publicatie uitgever / samensteller, plaats typering
2009 www.dienacht-magazine.com Calin Kruse, Trier issn 1868-1506