Marion Röst

site Ga naar de persoonlijke site

Disciplines: Graficus, Schilder

Omschrijving werk

Het schijnt mij toe dat al deze schilderijen van Marion Röst een grootste gemene deler hebben en dat is, opnieuw, het licht. Niet het ‘realistische’ licht, maar het licht als symbool. Wie het werk goed bekijkt zal zien dat het niet uitsluitend uit licht bestaat, maar dat het licht hier schijnt in de duisternis. Dat geldt ook voor het clair-obscur van Caravaggio of Rembrandt, maar het doel is totaal verschillend. Het betreft hier een directe vertaling van een persoonlijke, emotionele ervaring en misschien ook, door schade en schande wijs geworden, van een levensvisie, een overtuiging. Boven een duister landschap (het zou ook een golvende zee kunnen zijn) breekt de lucht in stralende rijk gekleurde structuren, in niet nader gedefinieerde (relatieve) duisternis worden half-abstracte, rijke decoraties zichtbaar, patronen die licht veroorzaken, in een duister woud verschijnt een soort zwevende edelsteen. Het licht kent vele nuances: soms is het rustig en veilig, soms is het verheugend en vrolijk, dan weer heet en heftig. Maar altijd gaat het over levenskracht. Het leert ons dat ook in duistere momenten het licht er is en dus kan worden opgeroepen, ter vertroosting en voor visueel avontuur. Ieder schilderij is een ontdekkingsreis naar steeds nieuw licht, naar eeuwig licht dat tegelijkertijd altijd nieuw zal blijven als het je plotseling raakt, naar licht als een altijd hoopvol moment in de schijnbare chaos van menselijke beslommeringen. En dat licht schijnt in onszelf, in welke visuele context het ook geplaatst wordt, waarvan de hier uitgekozen werken maar enkele voorbeelden vormen. Maar je moet kijken om het te zien.Het licht toont zich het felst en puurst in (de naweeën van) de duisternis, zijn tegendeel en complement: want zonder duister kan licht niet als zodanig worden waargenomen. Licht en duister zijn delen van hetzelfde geheel: het menselijk bestaan. Philip Peters, 2014

Werk

Z.t.
Titel Z.t.
Jaartal 2016
Omschrijving
Techniek Acrylverf en koper op doek
Formaat 100x120 cm
Z.t.
Titel Z.t.
Jaartal 2016
Omschrijving
Techniek Acrylverf en koper op doek
Formaat 100x120 cm
Z.t.
Titel Z.t.
Jaartal 2016
Omschrijving
Techniek Acrylverf op papier
Formaat 70x100 cm
Z.t.
Titel Z.t.
Jaartal 2016
Omschrijving
Techniek Acrylverf op papier
Formaat 70x100cm
Blauwe wolk
Titel Blauwe wolk
Jaartal 2016
Omschrijving
Techniek Acrylverf op papier
Formaat 20x20 cm
Zonnebad
Titel Zonnebad
Jaartal 2016
Omschrijving
Techniek Acrylverf op doek
Formaat 30x40cm
Promenade de quarante ans 2
Titel Promenade de quarante ans 2
Jaartal 2014
Omschrijving In niet nader gedefinieerde (relatieve) duisternis worden half-abstracte, rijke decoraties zichtbaar, patronen die licht veroorzaken, in een duister woud verschijnt een soort zwevende edelsteen.
Techniek Acrylverf, bladzilver op papier
Formaat 70x100cm
Promenade de quarante ans
Titel Promenade de quarante ans
Jaartal 2015
Omschrijving
Techniek Acrylverf op papier
Formaat 70x100cm
Promenade de quarante ans
Titel Promenade de quarante ans
Jaartal 2015
Omschrijving
Techniek Acrylverf op papier
Formaat 70x100cm
Z.t.
Titel Z.t.
Jaartal 2015
Omschrijving
Techniek Acrylverf op papier
Formaat 32x40cm

Omschrijving werk

Het schijnt mij toe dat al deze schilderijen van Marion Röst een grootste gemene deler hebben en dat is, opnieuw, het licht. Niet het ‘realistische’ licht, maar het licht als symbool. Wie het werk goed bekijkt zal zien dat het niet uitsluitend uit licht bestaat, maar dat het licht hier schijnt in de duisternis. Dat geldt ook voor het clair-obscur van Caravaggio of Rembrandt, maar het doel is totaal verschillend. Het betreft hier een directe vertaling van een persoonlijke, emotionele ervaring en misschien ook, door schade en schande wijs geworden, van een levensvisie, een overtuiging. Boven een duister landschap (het zou ook een golvende zee kunnen zijn) breekt de lucht in stralende rijk gekleurde structuren, in niet nader gedefinieerde (relatieve) duisternis worden half-abstracte, rijke decoraties zichtbaar, patronen die licht veroorzaken, in een duister woud verschijnt een soort zwevende edelsteen. Het licht kent vele nuances: soms is het rustig en veilig, soms is het verheugend en vrolijk, dan weer heet en heftig. Maar altijd gaat het over levenskracht. Het leert ons dat ook in duistere momenten het licht er is en dus kan worden opgeroepen, ter vertroosting en voor visueel avontuur. Ieder schilderij is een ontdekkingsreis naar steeds nieuw licht, naar eeuwig licht dat tegelijkertijd altijd nieuw zal blijven als het je plotseling raakt, naar licht als een altijd hoopvol moment in de schijnbare chaos van menselijke beslommeringen. En dat licht schijnt in onszelf, in welke visuele context het ook geplaatst wordt, waarvan de hier uitgekozen werken maar enkele voorbeelden vormen. Maar je moet kijken om het te zien.Het licht toont zich het felst en puurst in (de naweeën van) de duisternis, zijn tegendeel en complement: want zonder duister kan licht niet als zodanig worden waargenomen. Licht en duister zijn delen van hetzelfde geheel: het menselijk bestaan. Philip Peters, 2014

Persoonsgegevens

Voorletters M.A.T.
Kunstenaarsnaam/alias
Samenwerkingsverband
Website www.marionrost.nl

Opleidingsgegevens

Erkende vakopleiding

Academie / instituut & plaats studierichting / specialisatie periode van / tot diploma
Den Haag, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten MO-A en MO-B Tekenen 1972-1977 J

Andere opleiding

Instituut / docent & plaats (studie)richting periode van / tot
KABK Antwerpen Schilderen 1977-1978

Overige gegevens

Lid van Beroeps / Kunstenaarsvereniging Haagse Kunstkring
Deelnemer van Kunstenaarsinitiatief

Curriculum vitae

Tentoonstellingen

jaartal naam tentoonstellingsruimte korte omschrijving solo / duo / groep
2017 Haagse Kunstkring Vanaf 4 maart 2017 Schilderingen op papier en doek DUO
2016 Haagse Kunstkring Schilderingen op papier GROEP
2015 Haagse Kunstkring Schilderen, grafiek GROEP
2009 Haagse Kunstkring Grafiek SOLO
2004 Galerie Duo Duo Rotterdam Grafiek SOLO
2002 Galerie Inkt Den Haag Grafiek SOLO
1999 Galerie Grafieker Haarlem Grafiek SOLO
1995 Galerie Grafiker Haarlem Grafiek SOLO
1994 Galerie Broussard Parijs Grafiek GROEP
1993 Galerie Inkt Delft Grafiek SOLO

Vertegenwoordiging

naam plaats & land
Helaas bestaan galerie Inkt, Galerie Duo Duo en Galerie Grafiker niet meer

Projecten

jaartal instelling titel & typering project
2016 Haagse Kunstkring In kader jubileum HKK

Opdrachten

jaartal opdrachtgever plaats / land typering opdracht uitgevoerd
2006 Ministerie OCW/ Koninklijke Bibliotheek Nederland Fotoportretten Nederlandse Nobelprijswinnaars J

Aankopen / werken in collecties

jaartal naam collectie plaats / land omschrijving aankoop
In de periode 1983-2006 veel aankopen door particulieren en bedrijven

Artistieke nevenactiviteiten

nevenactiviteit van tot
Docent Tekenen Pabo Haagse Hogeschool 1980 2017