Alette Wttewaall

site Ga naar de persoonlijke site

Disciplines: Beeldhouwer, Installatiekunstenaar, Omgevingkunstenaar

Omschrijving werk

Alette Wttewaall: "In 2008 raakte ik gefascineerd door de principes van de kwantummechanica, omdat deze denkbeelden toelaten en benoemen die voordien in de natuurkunde buiten beschouwing waren gelaten. Wat onbestaanbaar was, is daardoor mogelijk geworden. Sindsdien richt ik me op het onderzoeken en verbeelden van mogelijkheden die ontstaan bij verandering van perspectief, standpunt en inzicht. In mijn kunstpraktijk combineer ik artistieke, wetenschappelijke en spirituele methodes en perspectieven. Daarbij maak ik bewust gebruik van een setting met een negentiende-eeuwse esthetiek. Niet (alleen) uit romantische overwegingen, maar ook uit strategische. Voorwerpen uit een andere tijd, die behoren tot ons cultureel erfgoed en begrippenkader, geven mijn werk een eigen karakter, gevoelswaarde, vertrouwdheid en echtheid. In een ‘oud’ decor breng ik een nieuw idee in beeld. Ook om de betrekkelijkheid van ‘het nieuwe’ aan te geven. Vanuit de gedachte dat ‘het’ eigenlijk al bestond. ‘Het’ moet alleen nog in beeld worden gebracht. Door mijn werkzaamheden in de afgelopen jaren heb ik een eigen – tastbare en conceptuele – wereld gecreëerd. Daarin voert meerduidigheid de boventoon en is taal ondergeschikt. Van deze wereld ben ik tegelijkertijd ontdekker en schepper. In de serie Cubes (2010 – heden) maak ik gebruik van dierlijk restafval, zogenaamde roadkill: stoffelijke overschotten van dieren die langs de kant van de weg liggen. Ik verzamel die, vil die en looi de huiden. Vervolgens verwerk in deze tot een kubusachtig voorwerp van dierlijk, dus organisch, materiaal. Gepresenteerd als ware het overleveringen uit een andere tijd vormen ze een mogelijke aanvulling op de bestaande biodiversiteit".

Werk

Mycorrhizal Danicus
Titel Mycorrhizal Danicus
Jaartal 2013
Omschrijving aangetroffen schimmels
Techniek Fotografie
Formaat 20x30
Prosuberites Mammalia Epiphytum 2
Titel Prosuberites Mammalia Epiphytum 2
Jaartal 2012
Omschrijving
Techniek mixed
Formaat 40x40x80
Prosuberites Mammalia Epiphytum 1
Titel Prosuberites Mammalia Epiphytum 1
Jaartal 2012
Omschrijving
Techniek mixed
Formaat 40x40x80
Biotopia
Titel Biotopia
Jaartal 2011
Omschrijving
Techniek mixed
Formaat 150x100x30
Turdidea Aves Littorina
Titel Turdidea Aves Littorina
Jaartal 2011
Omschrijving
Techniek mixed
Formaat 140x90x40
Accipiter Aves Striatella
Titel Accipiter Aves Striatella
Jaartal 2011
Omschrijving
Techniek mixed
Formaat 80x60x50
Fulica Aves Muniera
Titel Fulica Aves Muniera
Jaartal 2010
Omschrijving
Techniek mixed
Formaat 70x60x50

Omschrijving werk

Alette Wttewaall: "In 2008 raakte ik gefascineerd door de principes van de kwantummechanica, omdat deze denkbeelden toelaten en benoemen die voordien in de natuurkunde buiten beschouwing waren gelaten. Wat onbestaanbaar was, is daardoor mogelijk geworden. Sindsdien richt ik me op het onderzoeken en verbeelden van mogelijkheden die ontstaan bij verandering van perspectief, standpunt en inzicht. In mijn kunstpraktijk combineer ik artistieke, wetenschappelijke en spirituele methodes en perspectieven. Daarbij maak ik bewust gebruik van een setting met een negentiende-eeuwse esthetiek. Niet (alleen) uit romantische overwegingen, maar ook uit strategische. Voorwerpen uit een andere tijd, die behoren tot ons cultureel erfgoed en begrippenkader, geven mijn werk een eigen karakter, gevoelswaarde, vertrouwdheid en echtheid. In een ‘oud’ decor breng ik een nieuw idee in beeld. Ook om de betrekkelijkheid van ‘het nieuwe’ aan te geven. Vanuit de gedachte dat ‘het’ eigenlijk al bestond. ‘Het’ moet alleen nog in beeld worden gebracht. Door mijn werkzaamheden in de afgelopen jaren heb ik een eigen – tastbare en conceptuele – wereld gecreëerd. Daarin voert meerduidigheid de boventoon en is taal ondergeschikt. Van deze wereld ben ik tegelijkertijd ontdekker en schepper. In de serie Cubes (2010 – heden) maak ik gebruik van dierlijk restafval, zogenaamde roadkill: stoffelijke overschotten van dieren die langs de kant van de weg liggen. Ik verzamel die, vil die en looi de huiden. Vervolgens verwerk in deze tot een kubusachtig voorwerp van dierlijk, dus organisch, materiaal. Gepresenteerd als ware het overleveringen uit een andere tijd vormen ze een mogelijke aanvulling op de bestaande biodiversiteit".

Persoonsgegevens

Voorletters A M
Kunstenaarsnaam/alias
Samenwerkingsverband
Website www.alettewttewaall.nl

Opleidingsgegevens

Erkende vakopleiding

Academie / instituut & plaats studierichting / specialisatie periode van / tot diploma
Rotterdam, Willem de Kooning Academie autonome beeldende kunst 2005-2008 J
Breda, St. Joost Academie illustratie 2002-2004 N

Overige gegevens

Lid van Beroeps / Kunstenaarsvereniging
Deelnemer van Kunstenaarsinitiatief Locatie Z

Curriculum vitae

Tentoonstellingen

jaartal naam tentoonstellingsruimte korte omschrijving solo / duo / groep
2013 Re:Rotterdam site beurs tijdens Art Rotterdam GROEP
2013 Habitat expo, NS 16 overzicht tentoonstelling in Tilburg GROEP
2012 RAW Art Fair Rotterdam beurs tijdens Art Rotterdam GROEP
2012 Platform 57 cubes, tentoonstelling, Den Haag SOLO
2011 Locatie Z presentatie tijdens Zzondag 'Black Mass' Den Haag GROEP
2011 Magic Hour/Holy Ground site-specific installatie op Vlieland GROEP
2011 De Noordwester Natuurhistorisch Museum cubes, tentoonstelling, Vlieland SOLO
2010 Affordable Art Fair beurs in Westergasfabriek Amsterdam GROEP

Opdrachten

jaartal opdrachtgever plaats / land typering opdracht uitgevoerd
2011 Loethe Olthuis Schalkwijk/NL vrije opdracht J
2011 Evelien Bus Houten vrije opdracht J

Aankopen / werken in collecties

jaartal naam collectie plaats / land omschrijving aankoop
2013 particulier Amsterdam Mycorrhizal Danicus
2011 particulier A'dam/NL Weaselcube
2011 particulier Schalkwijk Biotopia
2011 particulier Houten geen titel

Publicaties

jaartal titel publicatie uitgever / samensteller, plaats typering
2012 RAW Expo Rob Smit, Rotterdam catalogus
2012 Roadkill Jegens &Tevens Webartikel

Artistieke nevenactiviteiten

nevenactiviteit van tot
deel kunstenaarsinitiatief Locatie Z, Den Haag 2010 2012