Jacqueline Heerema

site Ga naar de persoonlijke site

Disciplines: Omgevingkunstenaar

Omschrijving werk

Jacqueline Heerema is conceptueel kunstenaar, studeerde aan de KABK en Museologie aan de Reinwardt Academy/RULeiden, initieert grootschalige kunstprojecten, werkt als urban curator en is medeoprichter/curator van kunstenaarsinitiatief Satellietgroep. In haar projecten ondervraagt ze de rol van de kunsten in relatie tot maatschappij, overheid, bedrijfsleven en wetenschap, Ze transformeerde een woonwijk tot Museum Oostwijk en deconstueerde institutionele museologie in de Wonderkamer van Zoetermeer. De focus van haar huidige werk ligt op het conceptuele en contextuele karakter van hedendaagse kunst in de context van kusttransities en klimaatverandering. Vanuit de kunsten draagt Heerema bij aan transsectorale en internationale samenwerking en kennisontwikkeling. Heerema ontwikkelt het nieuwe concept ‘innoverend erfgoed’,waarbij erfgoed zélf actor is in veranderingsprocessen en innovaties. Deze benadering vormt de basis voor de Antropogene Kustatlas, waarbij perceptie en beeldvorming over de rol van de mens in verleden, heden en toekomst in het kustlandschap wordt bevraagd. Satellietgroep (Den Haag, 2006) is een kunstenaarscollectief dat de sociale een ecologische invloed van zee- en kustveranderingen op mens, gemeenschap en leefomgeving onderzoekt, in binnen- en buitenland. Met het versterken van de verbinding tussen kunst, wetenschap, beleid, bedrijfsleven en maatschappij positioneert Satellietgroep de kunsten midden in de belangrijke kennis- en beleidsontwikkelingen en voert maatschappelijke dialoog rondom kust- en klimaatverandering. Satellietgroep programmeert artist in residencies voor artistiek veldonderzoek in binnen- en buitenland, biedt residents een transsectoraal netwerk, verzamelt en presenteert de resultaten op (internationale) publieke podia en wetenschappelijke congressen en stimuleert samenwerking tussen domeinen die vaak ver buiten de kunsten liggen. Heerema verwerft subsidies en opdrachten.

Werk

Ontwikkeling nieuwe artist in residency
Titel Ontwikkeling nieuwe artist in residency
Jaartal 2015
Omschrijving
Techniek
Formaat
Artistiek onderzoek op de Zandmotor
Titel Artistiek onderzoek op de Zandmotor
Jaartal 2014
Omschrijving
Techniek
Formaat
Kunst en kusttransities
Titel Kunst en kusttransities
Jaartal 2014
Omschrijving
Techniek
Formaat
Netwerk, onderzoek, collectie, atlas
Titel Netwerk, onderzoek, collectie, atlas
Jaartal 2014
Omschrijving
Techniek
Formaat
Artistiek veldonderzoek
Titel Artistiek veldonderzoek
Jaartal 2013
Omschrijving
Techniek
Formaat
Slow art, slow curating
Titel Slow art, slow curating
Jaartal 2013
Omschrijving
Techniek
Formaat
Badgast artist in residency
Titel Badgast artist in residency
Jaartal 2009
Omschrijving
Techniek
Formaat
Cinema aan Zee, Badgast
Titel Cinema aan Zee, Badgast
Jaartal 2012
Omschrijving
Techniek
Formaat
Internationale uitwisseling
Titel Internationale uitwisseling
Jaartal 2012
Omschrijving
Techniek
Formaat
Start Satellietgroep in 2006
Titel Start Satellietgroep in 2006
Jaartal 2006
Omschrijving
Techniek
Formaat

Omschrijving werk

Jacqueline Heerema is conceptueel kunstenaar, studeerde aan de KABK en Museologie aan de Reinwardt Academy/RULeiden, initieert grootschalige kunstprojecten, werkt als urban curator en is medeoprichter/curator van kunstenaarsinitiatief Satellietgroep. In haar projecten ondervraagt ze de rol van de kunsten in relatie tot maatschappij, overheid, bedrijfsleven en wetenschap, Ze transformeerde een woonwijk tot Museum Oostwijk en deconstueerde institutionele museologie in de Wonderkamer van Zoetermeer. De focus van haar huidige werk ligt op het conceptuele en contextuele karakter van hedendaagse kunst in de context van kusttransities en klimaatverandering. Vanuit de kunsten draagt Heerema bij aan transsectorale en internationale samenwerking en kennisontwikkeling. Heerema ontwikkelt het nieuwe concept ‘innoverend erfgoed’,waarbij erfgoed zélf actor is in veranderingsprocessen en innovaties. Deze benadering vormt de basis voor de Antropogene Kustatlas, waarbij perceptie en beeldvorming over de rol van de mens in verleden, heden en toekomst in het kustlandschap wordt bevraagd. Satellietgroep (Den Haag, 2006) is een kunstenaarscollectief dat de sociale een ecologische invloed van zee- en kustveranderingen op mens, gemeenschap en leefomgeving onderzoekt, in binnen- en buitenland. Met het versterken van de verbinding tussen kunst, wetenschap, beleid, bedrijfsleven en maatschappij positioneert Satellietgroep de kunsten midden in de belangrijke kennis- en beleidsontwikkelingen en voert maatschappelijke dialoog rondom kust- en klimaatverandering. Satellietgroep programmeert artist in residencies voor artistiek veldonderzoek in binnen- en buitenland, biedt residents een transsectoraal netwerk, verzamelt en presenteert de resultaten op (internationale) publieke podia en wetenschappelijke congressen en stimuleert samenwerking tussen domeinen die vaak ver buiten de kunsten liggen. Heerema verwerft subsidies en opdrachten.

Persoonsgegevens

Voorletters
Kunstenaarsnaam/alias
Samenwerkingsverband Satellietgroep
Website www.jacquelineheerema.nl en www.satellie

Opleidingsgegevens

Erkende vakopleiding

Academie / instituut & plaats studierichting / specialisatie periode van / tot diploma
Den Haag, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten monumentaal/omgeving 77-84 J

Andere opleiding

Instituut / docent & plaats (studie)richting periode van / tot
Reinwardt/RU Leiden museologie 90-91

Overige gegevens

Lid van Beroeps / Kunstenaarsvereniging
Deelnemer van Kunstenaarsinitiatief Satellietgroep

Curriculum vitae

Tentoonstellingen

jaartal naam tentoonstellingsruimte korte omschrijving solo / duo / groep
2015 Villa Ockenburg curator diverse presentaties artist in residencies Zandmotor GROEP
2013 Kunstfort Vijfhuizen gastcurator Stellingname - water, land en innoverend erfgoed GROEP
2013 GEMAK curator multimedia manifestatie Zeelust GROEP
2012 Siemens Sanat Gallery, Istanbul curator multimedia tentoonstelling Now Wakes The Sea GROEP
2012 Boulevard Scheveningen (5 kiosken) curator permanente fototentoonstelling Zeespiegel GROEP

Projecten

jaartal instelling titel & typering project
2015 EU parlement, Brussel Arts & Climate Change lezing
2015 TU Delft, NatureCoast; Noordzeecongres, Deltacongres, ministeries I&M, OCW, BuZa ea Arts & Coastal Transitions kennisontwikkeling kunst en wetenschap
2015 ArtScience KABK The Elements Lab veldonderzoek Zandmotor
2015 Dutch Design Summer School, Witte de With Arts & innovatory heritage gastcollege
2015 Into The Great Wide Open Welcome in the Water Bubble onderzoek en veldexpedities

Internationale uitwisseling

jaartal instelling
2016 Valletta Eurepose Culturele Hoofdstad 2018, Malta; Sealoft, UK; Domein Raversyde, België;
2012 Europist ea, Sinop en Istanbul, Turkije
2011 Gemeente Den Haag, Malta
2010 CCC @ ART PIE 2010 Istanbul
2010 AIR Treffen Ruhr 2010, Transartists

Opdrachten

jaartal opdrachtgever plaats / land typering opdracht uitgevoerd
2015 Provincie Zuid-Holland Zandmotor onderzoek ontwikkeling nieuwe artist in resdiency met publieksinformatievoorziening J
2015 Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nederlandse kust onderzoek Antropogene Kustatlas J
2013 Gemeente Schiedam Schiedam onderzoek herbestemming Schreihuisje J
2013 Provincie Zuid-Holland Den Haag multimediale manifestatie Zeelust J
2012 Gemeente Den Haag Malta onderzoek ihkv Den Haag kandidaat culturel hoofdstad 2018 J

Publicaties

jaartal titel publicatie uitgever / samensteller, plaats typering
2015 Conversations between arts and hertitage Innovate Heritage, Berlijn wetenschappelijke publicatie
2014 On Flux of Sand and Aquatic Ecosystems Nida Art Colony, Litouwen publicatie
2013 Badgast Satellietgroep publicatie 5 jaar Badgast artist in residency
2013 Now Wakes The Sea Satellietgroep publicatie uitwisseling Nederland-Turkije
2013 ICOM Rio 2013 COMCOL publicatie
2009 4289, De Wonderkamer van Zoetermeer Stadsmuseum Zoetermeer/Jacqueline Heerema catalogus
2009 Museum Oostwijk Jacqueline Heerema catalogus

Prijzen en stipendia

jaartal instantie, plaats omschrijving
2015 Stichting DOEN, Stroom, Dutch Culture, consulaat New York programma artist in residency Zandmotor, internationale uitwisseling
2014 Fonds 1818, Gemeente Den Haag, Stroom programma artist in residency Badgast en Zandmotor,
2013 Mondriaan Fonds bemiddelaarssubsidie
2012 SICA, SfA, ECF, consulaat Istanbul, gemeente Den Haag programma internationale uitwisseling
2008 Fonds BKVB bemiddelaarssubsidie
2006 Mondriaan Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid Holland, Fonds 1818, OBR Rotterdam, CBK Rotterdam, gemeente Den Haag, ANWB Fonds, Fonds Schiedam/Vlaardingen, Stroom HCBK, Rotterdamse Kunststichting, Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Ge fondsenwerven voor kunstenfietswerk WindMee

Artistieke nevenactiviteiten

nevenactiviteit van tot
(internationale) netwerkontwikkeling kunst, erfgoed, wetenschap, beleid en maatschappij 2002 nu
lezingen over Satellietgroep, Museum Oostwijk, Wonderkamer van Zoetermeer, Ik noem haar Roos, etc 2002 nu
kennisontwikkeling kunst, erfgoed, wetenschap, beleid en maatschappij 2002 nu
concept en urban curator Museum Oostwijk 2002 2009
concept, curator en coordinatie WINDMEE - Stichting Kunst en Fietswerk 2002 2006
initiator en coordinator Museum Oostwijk 2002 2009
initiatiefnemer, concept, curator en coordinatie kunstenaarsinitiatief Hot Red Lokaal 2001 2003